o našej firme

Robotická
Spoločnosť

Spoločnosť RoboTech Vision pôsobí na domácom i zahraničnom trhu. Firmu prezentuje mobilný robot Androver II, ktorý podstúpil testy v Európskej vesmírnej agentúre pre účely simulovaných misií a vyhral prvé miesto na medzinárodnej súťaži v kategórii autonómna jazda.

.

Zameranie

Spoločnosť RoboTech Vision pôsobí v širokej oblasti priemyselného aj IT trhu a vytvára produkty na mieru pre zákazníkov. Zameriava sa však najmä na tieto oblasti.

Robotika

Robotika je hlavným odvetvím spoločnosti či už ide o mobilné roboty, robotické ramená alebo drony. Firmu prezentuje mobilný robot Androver II, ktorý je predstavuje súhrn znalostí spoločnosti z robotiky, umelej inteligencie, hardvéru a softvéru.

Umelá inteligencia

Spoločnosť vyvíja prvky umelej inteligencie v oblasti spracovania jazyka, rozpoznávania tvárí,  sledovania objektov, pri tvorbe mapy a obchádzaní prekážok. Vďaka týmto algoritmom  sa roboty dokážu učiť, vytvárať bázu poznatkov a využívať ich pri plnení úloh.

Riadiaca elektronika

V oblasti riadiacej elektroniky má spoločnosť skúsenosti s vývojom a programovaním rôznych typov riadiacich obvodov.  Zaoberá sa napríklad riadením pohonov, rôznymi typmi battery management systémov ako aj návrhom senzorických systémov.

Aplikácie a weby

Do zamerania spoločnosti patrí aj tvorba webových aplikácií ako sú e-shopy, informačné a registračné systémy či prezentačné portály firiem. Okrem webových stránok firma vytvára aj mobilné aplikácie pre Android a iOS operačné systémy.

.

.

.

.

.

.

.

.

„Inteligencia je páka, s ktorou môžeš pohnúť svetom.“

– Honoré De Balzac, francúzsky spisovateľ (1799 – 1850)

Roboty budú v budúcnosti tvoriť neodmysliteľnú súčasť každodenného života. RoboTech Vision sa preto snaží vytvárať inteligentné platformy, ktoré odbremenia ľudí od stereotypnej, namáhavej či zdraviu ohrozujúcej práce.

Rokov skúseností

Projektov

Produktov

Klientov

Skúsenosti

Spoločnosť RoboTech Vision pôsobí v rôznych oblastiach, kde v interakcii s prostredím získava bohaté skúsenosti. Ich aktuálny stav je zobrazený v grafoch.

  • SIMULTANEOUS LOCALIZATION AND MAPPING – 92%
  • AUTONOMOUS NAVIGATION – 90%
  • FACE RECOGNITION – 85%
  • OBJECT RECOGNITION – 85%
  • TEXT TO SPEECH, SPEECH TO TEST ALGORITHM – 70%

naše Projekty

Portfólio spoločnosti RoboTech Vision je široké. Okrem softvérových riešení, robotických ramien či dronov firmu reprezentujú najmä tri mobilné roboty.

Androver I

Mobilný robot

Androver I je mobilný rover, ktorý vznikol v roku 2015 z myšlienky prepojiť robota so smartfónom. Členovia spoločnosti pri jeho vývoji ako jedni z prvých na svete, využili operačný systém Android na vývoj autonómnych navigačných algoritmov. Rover sa využíva najmä pre edukačné účely.  Jeho nástupcom je väčší a praktickejší model mobilného robota Androver II.

Androver II

Mobilný robot

Androver II je prototyp autonómneho mobilného štvorkolesového robota s umelou inteligenciou, ktorý je určený predovšetkým do vonkajšieho prostredia pre plnenie rôznych typov úloh. Androvera II je možné využiť pri obrábaní vinohradu, pri skúmaní skládky odpadu a podstúpil aj testovanie v Európskej vesmírnej agentúre pre účely simulovanej misie na Mesiac.

Husky A200

Mobilný robot

Husky A200 je mobilný robot kanadskej spoločnosti Clearpath Robotics, ktorý si firma RoboTech Vision prispôsobuje vlastným potrebám. Vďaka algoritmom spoločnosti rover využíva výpočtovo náročné neurónové siete, pomocou ktorých rozpoznáva objekty, autonómne ich nasleduje v exteriéri, deteguje vhodnú cestu pre pohyb a vyhýba sa prekážkam. 

Oblasti pôsobenia

Spoločnosť RoboTech Vision sa snaží vyvíjať univerzálne platformy, ktoré sa dajú aplikovať do rôznych prostredí. Medzi hlavné oblasti pôsobenia patria tieto štyri.

Domácnosť

Produkty RoboTech Vision môžu byť aplikované aj v domácnosti. Príkladom je prepojenie robotiky s inteligentnými domácnosťami či roboty prispôsobené napríklad do záhrady.

Poľnohospodárstvo

Spoločnosť RoboTech Vision vyvíja roboty, ktoré dokážu kosiť trávu či obrábať a hnojiť pôdu. Pomocou inteligentných algoritmov navyše robot dokáže rozoznať burinu od rastliny a zneškodniť ju.

Geológia

Roboty spoločnosti dokážu pomocou robotických ramien zbierať vzorky v prostredí. Vďaka inteligentným algoritmom autonómne nasledujú geológa a pomáhajú mu pri práci v náročnom teréne.

Vojenský priemysel

Spoločnosť RoboTech Vision prispôsobuje svoje roboty aj vojenským podmienkam. Okrem toho vyvinula aj simulačný program, ktorý v reálnom čase monitoroval tréning vojakov priamo v teréne. 

Naše produkty

Okrem vývoja sa spoločnosť zameriava aj na predaj vlastných platforiem. Medzi produkty firmy patrí robot Androver II, inteligentný kamerový systém či AI-Box.

Inteligentný kamerový systém

Inteligentný bezpečnostný systém pomocou umelej inteligencie a neurónových sietí rozoznáva osoby, tváre, vozidlá či poznávacie značky.  Na miesto vniknutia navyše vyšle autonómny dron.

Navigačné algoritmy

Robot je pomocou navigačných algoritmov schopný dostať sa autonómne z bodu A do bodu B. Taktiež sa dokáže bezkolízne pohybovať po naplánovaných trasách, alebo si vytvárať mapy pre budúce plánovanie trasy.

AI-Box

Počítač s vysokým výpočtovým výkonom je určený pre rýchly beh algoritmov, ktoré využívajú neurónové siete. Vďaka AI-Boxu robot či inteligentný kamerový systém dokáže rozpoznávať cestu, ľudí či predmety. 

Solárny Access Point

Solárny Access Point umožňuje vytváranie bezdrôtovej siete s mesh topológiou, ktorá zabezpečuje rýchly prenos dát a odolnosť voči zahlteniu. Zariadenie je schopné pomocou solárneho panelu fungovať aj samostatne. 

Solárna distribučná jednotka

Zariadenie dodáva elektrickú energiu na miesta, kam už sieť nedosahuje. Dá sa využiť ako zdroj v krízových situáciach či na rekreačné účely. Vďaka solárnemu panelu sa dokáže dobíjať aj priamo v teréne. 

Aplikácie a web stránky

Spoločnosť sa vývoju Android aplikácií venuje od príchodu prvých smartfónov. Vyvinula aj aplikáciu na rozpoznanie prekážok pred mobilným robotom, ktorá odštartovala vývoj ich prvého robota Androver I.

 

Spolupráca

Firma RoboTech Vision mala možnosť počas svojho pôsobenia na trhu spolupracovať s rôznymi významnými spoločnosťami. Tu sú tri najvýznamnejšie.

Finančná skupina

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

Počítače pre mobilné, priemyselné a vojenské aplikácie

Prezentácia

Spoločnosť RoboTech Vision sa snaží popularizovať robotiku a prezentovať svoju prácu aj na rôznych súťažiach a konferenciách doma i v zahraničí.

Kanadská robotická spoločnosť o nás napísala

Známa robotická spoločnosť Clearpath Robotics, ktorá sa zaoberá priemyselnou robotikou napísala o našej práci. Náš tím pracuje s ich robotom Husky A200, na ktorého nasadzujeme vlastné inteligentné algoritmy. Robot tak teraz vďaka výpočtovo náročným neurónovým sieťam rozoznáva objekty, autonómne ich nasleduje a vyhýba sa prekážkam. V článku spomínajú aj nášho robota Androver II a jeho nedávne víťazstvo v autonómnej jazde.

Androver II vyhral prvé miesto v medzinárodnej súťaži

RoboTech Vision sa spolu s Androverom II zúčastnil súťaže Istrobot 2019 na FEI STU, do ktorej sa prihlásili aj tímy z Rakúska, Nemecka či Česka. V kategórii „Tam a späť“ sa náš robot umiestnil na prvom mieste. Jeho úlohou bolo čo najrýchlejšie autonómne prejsť k zadanému bodu a vrátiť sa na štart. Robot prešiel dráhu 300 metrov za 2 minúty a 28 sekúnd. Premiéru mala aj nová kapotáž.

Androver II podstúpil testy v Európskej vesmírnej agentúre

Androver II úspešne absolvoval testy v Centre pre výskum vesmíru a vesmírnej techniky ESTEC v Holandsku. Robot podstúpil denný a nočný test po simulovanom povrchu Mesiaca, kde skúmal poškodené časti landeru. Spoločnosť prezentovala svoju prácu aj na konferencii VU Space Day, kde si robot pred tímom geológov vyskúšal pohyb po piesku.

Androver II sa zúčastnil European Rover Challenge

Spoločnosť RoboTech Vision sa spolu s robotom zúčastnila súťaže European Rover Challenge 2018 v Poľsku, jedného z najväčších medzinárodných vesmírnych a robotických podujatí na svete. Tím prezentoval Androvera II pred poprednými osobnosťami vesmírneho priemyslu.

RoboTech Vision na konferencii OECD

RoboTech Vision prijala pozvanie na konferenciu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Jej témou bolo využívanie nových technológií pre trvalo udržateľný rozvoj. Náš tím sa tak spolu s Androverom II zaradil medzi najlepšie inovatívne projekty Slovenska. Robota si obzreli členovia OECD, významní politici či diplomati. 

Androver II sa zúčastnil konferencie Talks

Tím RoboTech Vision prezentoval Androvera II na konferencii Talks v Bratislave pred ľuďmi z diplomacie či rôznych oblastí biznisu. Ako súčasť sekcie „Innovation fair“ spoločnosť poskytla interview o účele robota a jeho misiách. Počas prezentácie predviedla aj krátku ukážku pohybu Androvera II.

RoboTech Vision na Európskej noci výskumníkov

RoboTech Vision sa spolu s množstvami zaujímavých projektov zúčastnil Európkej noci výskumníkov, festivalu vedy v Bratislave. Návštevníci si mali možnosť naživo obzrieť Androvera II a skúsiť ovládanie Androvera I. Tím odpovedal na zvedavé otázky a poskytol aj krátky rozhovor o svojich projektoch.

Androver II v Elektrárni Piešťany

Androver II zavítal do Elektrárne Piešťany, ktorá patrí medzi národné kultúrne pamiatky. Návštevníci si obzreli robota priamo v pohybe, pýtali sa množstvo zaujímavých otázok a zapojili sa do krátkeho kvízu o lákavé ceny. Mladší návštevníci si zase vyskúšali programovanie malých Ozobotov.

Androver II navštívil atómovú elektráreň

Tím RoboTech Vision sa zúčastnil vyhodnotenia súťaže Misia Mars II v atómovej elektrárni v Mochovciach. Spolu s astrobiologičkou Michaelou Musilovou a účastníkom simulovanej misie na Mesiac Matejom Poliačekom zo SOSA, porozprávali o svojej práci a odpovedali na kopu zvedavých otázok. Po prezentácii si študenti mohli pozrieť pohyb Androvera II v exteriéri.

RoboTech Vision na výstave Automatica

Spoločnosť RoboTech Vision navštívila aj najväčšiu výstavu pre automatizačnú a servisnú robotiku v Mníchove. Tím si obzrel najnovšie inovácie a technológie svojej konkurencie v oblasti priemyselnej, servisnej robotiky z krajín ako Nemecko, Švajčiarsko, Dánsko, Kanada či Japonsko.

RoboTech Vision na tlačovej konferencii k simulovanej misii NASA

Koncom januára 2018 sa uskutočnila tlačová konferencia k osem mesačnej simulovanej misii na Mars, vedenej NASA. Besedy sa zúčastnil aj inžinieri spoločnosti RoboTech Vision s.r.o., ktorí spolu so svojím tímom pripravili pre misiu rovera s názvom Androver II.

Napísali o nás

O firme RoboTech Vision, jej práci a projektoch sa zmienilo viacero vplyvných médií a spoločností.

Kanadská robotická spoločnosť

Denník vydavateľstva Petit Press

Denník vydavateľstva N Press

Denník vydavateľstva MAFRA Slovakia

Denník vydavateľstva PEREX

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Mesačník vydavateľstva Petit Press

Spravodajský online portál zo sveta IT

Magazín zaoberajúci sa výpočtovou technikou

Spravodajský online portál

Najnovšie príspevky

Prezrite si novinky o spoločnosti RoboTech Vision, výsledky jej práce či kroky, ktoré firma plánuje podniknúť v blízkej budúcnosti.

Androver II prešiel autonómne 1,5 kilometra

Androverovi II sa podarilo počas testu prejsť autonómne až 1,5 kilometra. Vo videu možno vidieť, ako robot deteguje cestu (označenú modrou farbou) a snaží sa vyhýbať statickým aj dynamickým prekážkam. Po tom, čo Androver II vyhral prvé miesto v autonómnej jazde na...

prečítajte si viac

Sledujte nás

Aktuálne informácie o RoboTech Vision môžete sledovať aj na Facebooku, Twitteri, Instagrame, Linked In či Youtube spoločnosti.

Napíšte nám

Pre viac informácií o našej spoločnosti, jej projektoch, produktoch či cenových ponukách nás neváhajte kontaktovať.