Časté otázky

Zoznam odpovedí na otázky, ktoré spoločnosť dostáva od laickej aj odbornej verejnosti počas prezentácií, výstav či pri komunikácii s klientmi.

V čom je váš robot jedinečný?

Mobilný robot Androver II, ktorého spoločnosť RoboTech Vision vyvíja od základov, sa od robotov vo svojej kategórii odlišuje napríklad kinematikou podvozku double ackerman či pohonmi. Rover okrem toho využíva prvky umelej inteligencie a dokáže sa autonómne pohybovať v prostredí.

Koľko stojí vyrobiť robota?

Spoločnosť RoboTech Vision má k dispozícii najmä prototypy robotov, ktoré sú stále vo vývoji. Ich cena sa preto zatiaľ nedá určiť. Presná kalkulácia robota závisí od toho, na čo má byť určený a aké komponenty naň budú v závislosti od požiadavok klienta nasadené. 

Ako dlho trvá vyrobiť robota?

Vývoj robota závisí od toho, akú zložitú úlohu má plniť. Spoločnosť RoboTech Vision má však už v súčasnosti v podobe algoritmov vyvinuté mnohé inteligentné riešenia ako spracovanie jazyka, rozpoznávanie tvárí,  sledovanie objektov, tvorbu mapy či obchádzanie prekážok, ktoré proces vývoja robota na mieru urýchľuje.

Kedy váš robot odletí do vesmíru?

Spoločnosť RoboTech Vision sa snaží vyvíjať platformy do rôznych prostredí. Androvera II si v januári 2018 vybrala slovenská astrobiologička na simulovanú vesmírnu misiu na Havaj, ktorého lávový povrch je podobný povrchu Marsu. Ak by mal robot odcestovať na skutočný Mars, jeho vybavenie by muselo byť odlišné.

Na čo sú vaše roboty určené?

RoboTech Vision vyrába univerzálne roboty, ktoré sa v závislosti od požiadavok klienta dajú prispôsobiť na vykonávanie rôznych úloh. Je na ne možné nasadiť rameno, kosiace nástroje či kameru, scanner a GPS, vďaka ktorým sa budú pohybovať samé.  Zameriavame sa najmä geológiu, poľnohospodárstvo či vojenský priemysel.

Kde sídli vaša spoločnosť?

Firma RoboTech Vision má oficiálne sídlo na Červenom Kameni v okrese Pezinok. Prevádzka firmy je však na Dvořákovom nábreží v River Park v Bratislave. K odlišným adresám došlo v čase zakladania firmy, keď konatelia ešte neprevádzkovali kancelárske priestory.

Kde čerpáte financie na vývoj?

Spoločnosť RoboTech Vision sa zameriava na vývoj, zákazky v oblasti robotiky a jej popularizáciu. Medzi menšie činnosti firmy patrí vývoj vlastných produktov, aplikácií, softvérov či tvorba webov. Tieto aktivity spolu s prezentáciami a výstavami tvoria v súčasnosti hlavný zdroj príjmu spoločnosti.

Hľadáte nových ľudí do tímu?

Tím RoboTech Vision tvorí v súčasnosti osem členov, z ktorých každý pracuje na inej oblasti vývoja. So vzrastajúcim záujmom spoločností o inteligentné riešenia sa tím postupne rozširuje a pracuje na viacerých projektoch naraz. Spoločnosť je preto otvorená mladým, talentovaným záujemcom o oblasť robotiky.

Napíšte nám

Pre viac informácií o našej spoločnosti, jej projektoch, produktoch či cenových ponukách nás neváhajte kontaktovať.