HUSKY A200

Husky A200 je mobilný robot vyvíjaný kanadskou spoločnosťou Clearpath Robotics. Ide o univerzálny rover, ktorý je určený najmä do náročných terénnych podmienok. Spoločnosť RoboTech Vision má k dispozícii robota spolu s ramenom UR 5, GPS systémom Novatel SMART6-L, 3D laserovým skenerom Velodyne Puck a 2D skenerom Hokuyo. 

Husky je otvorená platforma, ktorú spoločnosť RoboTech Vision upravila po hardvérovej stránke. Bola vykonaná modifikácia senzorického systému, ktorý bol doplnený o kameru Axis M1125. Pre zvýšenie výpočtového výkonu z dôvodu použitia neurónových sietí bol Husky doplnený o GPU s čím súviselo aj vyriešenie chladenia celej sústavy.

V súčasnosti spoločnosť RoboTech Vision pracuje na jeho autonómnosti v exteriéri. Robot je schopný vďaka algoritmom umelej inteligencie detegovať cestu vhodnú pre pohyb, rozpoznávať a vyhýbať sa dynamickým prekážkam, alebo rozpoznávať rôzne predmety dennej potreby. Tiež je schopný počúvať a plniť príkazy, ktoré mu zadáva človek.

Úprava robota po softvérovej aj hardvérovej stránke jeho možnosti využitia ešte viac rozširujú. Je schopný napríklad hliadkovať v objektoch a rozpoznávať prípadných narušiteľov. Môže na sebe niesť rôzne doplnkové senzorické vybavenie, potrebné napríklad v geológii pre skúmanie a mapovanie podložia a mnohé iné.

implementácia

Naše algoritmy na Huskym A200 umožňujú použitie výpočtovo náročných neurónových sietí, pomocou ktorých robot rozpoznáva a nasleduje objekty, deteguje vhodnú cestu pre pohyb a obchádza prekážky.

Napíšte nám

Pre viac informácií o našej spoločnosti, jej projektoch, produktoch či cenových ponukách nás neváhajte kontaktovať.