navigačné algoritmy

Spoločnosť RoboTech Vision sa zaoberá vývojom lokalizačných a navigačných algoritmov, ktoré sú nasadzované najmä v oblasti mobilnej robotiky. Robot je následne schopný dostať sa z bodu A do bodu B či už autonómne, alebo s čiastočným zásahom človeka. Robot je taktiež schopný pohybovať sa po vopred naplánovaných trasách, alebo metódami reaktívnej navigácie si vytvárať mapy pre budúce plánovanie trasy.

Jednotlivé algoritmy zabezpečujú aj bezkolízne správanie sa robota v prostredí, v ktorom sa pohybuje. V algoritmoch sa snažíme aj o spresňovanie polohy robota, pričom využívame napríklad vlastnosti prostredia, v ktorom sa robot pohybuje. Pri algoritmoch navigácie sa využívajú údaje zo snímačov ako napríklad GPS, akcelerometer, gyroskop, magnetometer, LiDar a vizuálny systém.

Druhy algoritmov

Spoločnosť RoboTech Vision sa zameriava na rôzne druhy algoritmov, ktoré fungujú na odlišnom princípe.

Globálna navigácia

Navigácia pomocou GPS systému na globálnej mape, spresňovaná pomocou RTK Base-station. Systém je doplnený o snímače zabezpečujúce bezkolízny pohyb prostredím a plánovače, ktoré na základe globálnej mapy plánujú trajektórie pohybu robota. Využitie navigácie je obmedzené na miesta s pokrytím GPS, teda najmä exteriér.

Lokálna navigácia

Navigácia na lokálnej mape, ktorá je vytvorená pomocou mapovacích algoritmov. Využíva sa v prostredí, ktoré je možné vopred zmapovať. Taktiež je možné využívať znaky a prirodzené vlastnosti prostredia na spresňovanie polohy robota. Dopĺňa sa a snímače a algoritmy, ktoré zabezpečujú bezkolízny pohyb prostredím.

1

Reaktívna navigácia

Navigácia v prostredí, ktorá sa neopiera o žiadnu mapu prostredia. Robot sa pomocou senzorického systému bezkolízne autonómne pohybuje prostredím bez toho, aby svoju polohu kontroloval pomocou mapy. Najčastejšie sa využíva pre vytvorenie lokálnej mapy prostredia pre účely lokálnej navigácie.

Video

Mobilný robot Androver II a jeho autonómna jazda za pomoci navigačných algoritmov, vďaka ktorým rozpoznáva cestu.

Napíšte nám

Pre viac informácií o našej spoločnosti, jej projektoch, produktoch či cenových ponukách nás neváhajte kontaktovať.