O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť RoboTech Vision s.r.o. vznikla v roku 2013 a jej konateľmi sú traja absolventi odboru robotika. Hoci boli na univerzite jeden druhému učiteľom, po štúdiu sa rozhodli spojiť a začať rozvíjať túto oblasť aj na Slovensku. Spočiatku sa firma zameriavala na vývoj softvéru a tvorbu webových aplikácií. Členovia spoločnosti sa stali jednými z prvých na svete, ktorí využili operačný systém Android na vývoj autonómnych navigačných algoritmov v oblasti mobilnej robotiky. Práve tak vznikol aj ich prvý mobilný robot Androver I.

Od roku 2017 sa spoločnosť plne orientuje na robotiku, umelú inteligenciu, riadiacu elektroniku a venuje sa aj na vizuálnym systémom, spracovaniu obrazu či vývoju hardvéru.  Týmto smerom sa firma začala uberať, keď začala vyvíjať štvorkolesového mobilného robota Androver II, ktorý vďaka spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity absolvoval testy v Európskej vesmírnej agentúre a mal ambíciu stať sa súčasťou simulovaných misií na Mars a Mesiac. Firma sa však primárne orientuje na oblasti ako domácnosť, poľnohospodárstvo, vojenský priemysel či geológia.

RoboTech Vision verí, že roboty budú v budúcnosti tvoriť neodmysliteľnú súčasť každodenného života, a preto sa snažia vytvárať inteligentné platformy, ktoré odbremenia ľudí od stereotypnej, namáhavej či zdraviu ohrozujúcej práce. Cieľom spoločnosti je tak vyvíjať univerzálne riadiace algoritmy, ktoré využívajú prvky umelej inteligencie, ako aj vytvárať všestrannú mobilnú robotickú platformu, ktorá bude určená do rôznych odvetví. Výsledkom ich práce preto nie sú len rôzne projekty, ale aj popularizácia robotiky medzi širokou verejnosťou.

Spoločnosť sa preto pravidelne zúčastňuje rôznych výstav a súťaží na domácej či zahraničnej pôde. Tím navštívil výstavu Automatica, najväčší veľtrh pre automatizačnú a servisnú robotiku v Mníchove či najväčšiu vesmírnu robotickú udalosť v Európe, European Rover Challenge v Poľsku. Androver II vyhral aj prvé miesto v medzinárodnej súťaži v kategórii autonómna jazda. O ich práci a projektoch sa zmienili aj mnohé vplyvné médiá či spoločnosti. Dobré referencie má RoboTech Vision aj od svojich klientov, pre ktorých vytvára produkty na mieru.

zakladatelia

Spoločnosť RoboTech Vision založili traja absolventi robotiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V rámci spoločnosti sa každý z nich špecializuje na inú oblasť. 

Ing. Peter Pásztó, PhD.

Ing. Peter Pásztó, PhD.

Konateľ

Peter sa už počas štúdia zameriaval na vizuálne systémy. Spolu s tímom získal na vedeckej konferencii v Rijeke ocenenie za algoritmus na detekciu prekážok pred mobilným robotom. Je tiež spoluautorom projektu Spôsob načítania obrazového kódu v priemysle. V spoločnosti sa špecializuje na vývoj softvéru vyšších úrovní, umelú inteligenciu a vizuálne systémy.

Ing. Marian Kľúčik

Ing. Marian Kľúčik

Konateľ

Marian sa  už počas štúdia venoval vývoju robota s kombinovaným podvozkom či genetickým algoritmom. Medzi jeho zručnosti patrí programovanie vo viacerých jazykoch, ovládanie rôznych operačných systémov, navrhovanie riadiacich systémov, mechaniky, riadenia, softvéru a elektroniky. Vo firme sa zameriava na vývoj softvéru komunikačnej vrstvy a konfiguráciu operačných systémov.

Ing. Martin Smoľák

Ing. Martin Smoľák

Konateľ

Martin sa mobilnej robotike venuje už od strednej školy. V minulosti sa podieľal aj na projektoch v oblasti  telemedicíny a vyvíjal tiež inteligentné autá pre políciu. V rámci RoboTech Vision sa zameriava najmä na vývoj riadiaceho softvéru nižších úrovní, hardvér, mechaniku a navigačné algoritmy.

Napíšte nám

Pre viac informácií o našej spoločnosti, jej projektoch, produktoch či cenových ponukách nás neváhajte kontaktovať.