Umelá inteligencia

Od roku 2017 sa spoločnosť venuje aj vývoju algoritmov, ktoré využívajú prvky umelej inteligencie. Algoritmy využívajú v mnohých oblastiach, ako napríklad interakcia medzi robotom a človekom, navigácia mobilných robotov alebo rozpoznávanie objektov a ich špecifických vlastností. Roboty spoločnosti tak dokážu napríklad rozoznávať tváre, nasledovať objekty a majú schopnosť učiť sa nové vedomosti, súvislosti a vzťahy, či tvoriť si databázu okolitých objektov. Umelá inteligencia robotom napomáha aj pri tvorbe trasy či mapy a pri obchádzaní prekážok.

Cieľom RoboTech Vision je pomocou umelej inteligencie zabezpečiť zmysluplnú komunikáciu s človekom, učiť roboty získavať nové vedomosti, logicky odvádzať vzťahy medzi nimi a využívať nadobudnuté poznatky pri plnení úloh. Algoritmy umelej inteligencie využívajú okrem robotov aj pri softvérových riešeniach ako je napríklad inteligentný kamerový systém, ktorý dokáže rozpoznávať tváre, ľudí, zvieratá, predmety či poznávacie značky a vyslať na miesto autonómny dron. Zameriavajú sa najmä na tri typy umelej inteligencie, ktorými sú human machine interface, kognitívny systém či navigačný a lokalizačný systém.

Druhy umelej inteligencie

Spoločnosť RoboTech Vision sa zameriava na rôzne prvky umelej inteligencie, ktoré fungujú na odlišnom princípe.

z

Human machine interface

V human machine interface ide najmä o vývoj rozhrania, ktoré umožní človeku zadávať hlasové povely tak, aby robot pochopil, akú úlohu má vykonávať. Rozhranie taktiež umožňuje vkladanie informácií, poznatkov o objektoch do robota, učenie sa nových objektov a ich vlastností. 

Kognitívny systém

 

Hlavným cieľom kognitívneho systému je vývoj rozhrania, ktoré umožňuje robotu rozpoznávať objekty, ktoré vidí vo svojom okolí, pomocou vizuálneho systému. Robot k nim navyše dokáže priraďovať extrahované vlastnosti a vytvárať logické súvislosti medzi jednotlivými objektmi.

Navigačný a lokalizačný systém

Najčastejšie sa jedná o prienik vizuálneho systému a AI algoritmov spoločnosti. Pomocou nich sa spolu s prirodzenými znakmi prostredia dokáže robot lokalizovať v priestore. Robot taktiež rozpoznáva cestu, jej tvar a vie, kadiaľ sa má na križovatke vydať tak, aby splnil zadanie.

Implementácia

Príkladom využitia umelej inteligencie v praxi je autonómna navigácia robota Androver II, ktorý deteguje cestu.

Napíšte nám

Pre viac informácií o našej spoločnosti, jej projektoch, produktoch či cenových ponukách nás neváhajte kontaktovať.