vojenský simulačný softvér

Vojenský simulačný softvér je založený na princípe laser game, avšak slúži pre veľmi realistický tréning profesionálneho vojska vo vonkajších podmienkach. Celý systém bol vyvíjaný v spolupráci s firmami Q-products a BITtechnik, pričom spoločnosť RoboTech Vision zabezpečovala subdodávku softvéru.

Softvér zahŕňa monitorovací systém vojakov, vyhodnocovací systém cvičení a prehrávač záznamov cvičení. Hlavnou úlohou monitorovacieho systému je zobrazovať GPS polohu, stav a detailné informácie jednotlivých vojakov v reálnom čase na mape. Naraz je pritom možné zobrazovať dáta z viac ako 500 viest vojakov rozdelených do rôznych útvarov.

 

implementácia

Simulačný softvér pre vojakov využíva viacero zahraničných vojenských jednotiek pre prípravu do terénu. Veliteľ jednotky vie prostredníctvom aplikácie skontrolovať či sú vojaci živí, zranení alebo mŕtvi a vie prípadne ich stav aj ovplyvniť. 

Napíšte nám

Pre viac informácií o našej spoločnosti, jej projektoch, produktoch či cenových ponukách nás neváhajte kontaktovať.