HUSKY A200

Husky A200 je mobilný robot vyvíjaný kanadskou spoločnosťou Clearpath Robotics. Ide o univerzálny rover, ktorý je určený najmä do náročných terénnych podmienok. Spoločnosť RoboTech Vision má k dispozícii robota spolu s ramenom UR 5, GPS systémom Novatel SMART6-L, 3D laserovým skenerom Velodyne Puck a 2D skenerom Hokuyo.

Husky je otvorená platforma, ktorú spoločnosť RoboTech Vision upravila po hardvérovej stránke. Bola vykonaná modifikácia senzorického systému, ktorý bol doplnený o kameru Axis M1125. Pre zvýšenie výpočtového výkonu z dôvodu použitia neurónových sietí bol Husky doplnený o GPU s čím súviselo aj vyriešenie chladenia celej sústavy.

V súčasnosti spoločnosť RoboTech Vision pracuje na jeho autonómnosti v exteriéri. Robot je schopný vďaka algoritmom umelej inteligencie detegovať cestu vhodnú pre pohyb, rozpoznávať a vyhýbať sa dynamickým prekážkam, alebo rozpoznávať rôzne predmety dennej potreby. Tiež je schopný počúvať a plniť príkazy, ktoré mu zadáva človek.

Úprava robota po softvérovej aj hardvérovej stránke jeho možnosti využitia ešte viac rozširujú. Je schopný napríklad hliadkovať v objektoch a rozpoznávať prípadných narušiteľov. Môže na sebe niesť rôzne doplnkové senzorické vybavenie, potrebné napríklad v geológii pre skúmanie a mapovanie podložia a mnohé iné. Takto spoločnosť testuje svoje algoritmy aj na iných platformách.

implementácia

Naše algoritmy na Huskym A200 umožňujú použitie výpočtovo náročných neurónových sietí, pomocou ktorých robot rozpoznáva a nasleduje objekty, deteguje vhodnú cestu pre pohyb a obchádza prekážky.

Napíšte nÁm

Pre viac informácií o našej spoločnosti, jej projektoch, produktoch či cenových ponukách nás neváhajte kontaktovať.

GDPR

RoboTech Vision je slovenská spoločnosť, ktorá vyvíja roboty a algoritmy s umelou inteligenciou pre uľahčenie práce geológov, vojakov, poľnohospodárov či bežných ľudí v domácnosti.

Projekty

 • Androver I
 • Androver II
 • Husky A200
 • UR 5
 • RX 90
 • Umelá inteligencia
 • Vojenský simulačný softvér

Produkty

 • Androver II
 • Inteligentný kamerový systém
 • Navigačné algoritmy
 • AI-Box
 • Solárny Access Point
 • Solárna distribučná jednotka
 • Android and iOS aplikácie
 • Web stránky

Kontakt

RoboTech Vision s.r.o.
Červený kameň 61
900 89 Častá
Slovensko

 • Ochrana osobných údajov

Pin It on Pinterest

Share This