inteligentný kamerový systém

Spoločnosť RoboTech Vision je schopná pomocou algoritmov umelej inteligencie a neurónových sietí v reálnom čase a veľmi presne rozpoznávať v obraze rôzne objekty. Algoritmy firmy sa tak dajú využiť aj na stráženie objektov v podobe inteligentného kamerového systému. Jeho prednosťou je, že nerozoznáva iba pohyb, ale je schopný určiť, čo poplach spôsobilo.

Systém môže pracovať s existujúcim systémom, klasickými IP kamerami rôznych výrobcov, s termokamerami, môže byť prepojený aj s inteligentnými domácnosťami a je možné ho pomocou aplikácie v smartfóne ovládať aj na diaľku. Pomocou algoritmov rozpoznávania osôb, tvárí, vozidiel či ich poznávacích značiek je systém schopný otvárať dverové zámky a monitorovať vstup osôb do objektu.

Systém funguje ako celok. Kamery zabezpečujú detekciu pohybu a ak vyhodnotia v obraze pohyb, spustí sa pohybový alarm. Ak systém vyhodnotí v obraze narušiteľa, zobrazí sa správcovi okno s náhľadom z kamery, v ktorej obraze bol rozpoznaný narušiteľ. Strážnik je upozornený pomocou vyskakovacieho okna aj zvukovým signálom. Systém dokáže na miesto vniknutia vyslať aj dron.

Vlastnosti

Vlastnosti, ktoré kamerový systém odlišujú od bežne využívaných bezpečnostných systémov.

 

Presný

Inteligentnému kamerovému systému nič neunikne. Zaznamenáva akýkoľvek pohyb bez ohľadu na to, či bol spôsobený zvieraťom alebo narušiteľom. Poplach systém však vygeneruje až po tom, čo server vyhodnotí, že ide o človeka. Vtedy strážnikovi systém odošle snímku z príslušnej kamery a upozorní  ho na vniknutie aj zvukom.

 

 

Inteligentný

Kamerový systém negeneruje plané poplachy. Alarm vyvolá systém až po tom, čo vyhodnotí, že ide o človeka. Okrem monitorovania objektu dokáže systém rozoznávať aj tváre, zvieratá, automobily, poznávacie značky a na základe nich otvárať napríklad zámky na pozemku.

Z

 

Jednoduchý

Napriek tomu, že systém využíva zložité algoritmy je jeho používanie veľmi jednoduché. Majiteľ pozemku či strážna služba má k dispozícii kontrolné centrum, kde dokáže upravovať nastavenia systému či kamier a v reálnom čase kontrolovať objekt. Systém je možné pomocou aplikácie v smartfóne ovládať aj na diaľku.

 

Inovatívny

Okrem detekcie narušiteľa na pozemku dokáže systém vyslať na miesto aj dron. Funkcionalita dronu pritom závisí od požiadavok klienta. Dron môže byť vyslaný na miesto na to, aby upozornil narušiteľa, že vnikol na cudzí pozemok a vyzvať ho, aby zostal na mieste alebo ho môže pri úteku aj autonómne prenasledovať.

 

Na mieru

Typ použitých kamier, ich úloha či účel drona ako aj ďalšie detaily systému závisia od zámeru využitia. Výber kamier ako aj zameranie softvéru je preto prispôsobované na mieru požiadavkám klienta. Od týchto kritérií sa odvíja aj výsledná suma bezpečnostného systému. Ponúkame tri balíčky kamerového systému.

ako to funguje?

Inteligentný kamerový systém pozostáva zo štyroch častí, ktoré sú navzájom prepojené. Sústavy kamier, kamerového servera s rozpoznávacou jednotkou (Recognition Unit), z kontrolného centra (User Control Center) a drona.

Sústava kamier

Sústava kamier

Zaznamená pohyb

Sústava kamier zahŕňa primárne IP kamery a termokamery od svetového výrobcu Axis. Typ použitých kamier však závisí od účelu použitia. Kamery sú preto vyberané najmä na základe požiadaviek klienta.

Recognition Unit

Recognition Unit

Spracúva dáta

Úlohou RU je pomocou neurónových sietí a algoritmov umelej inteligencie  vyhodnocovať alarmy. Jeho súčasťou je aj server, ktorý slúži ako úschovňa video záznamov zo sústavy kamier v stráženom objekte.

User Control Center

User Control Center

Generuje poplach

UCC slúži ako monitorovacie pracovisko pre strážnu službu, kde je možné možné meniť nastavenia systému a kamier. V UCC sa v zobrazuje obraz z kamier, generujú sa tu zvukové a obrazové alarmy a ďalšie detaily.

Drone

Drone

Zaletí na miesto vniknutia

Dron zaletí na miesto poplachu a prenáša do User Control Centra obraz z vtáčej perspektívy. Dron dokáže narušiteľa vyzvať, aby zostal na mieste, alebo ho autonómne prenasledovať, čím predstavuje veľký faktor zastrašenia.

Balíčky

Vyberte si z verzií kamerového systému, ktoré sa líšia zameraním aj výbavou. Kalkuláciu či poradenstvo k balíčkom vyhotovujeme na mieru.

Galéria

Pozrite si ako kamerový systém funguje v praxi. Detegované objekty kamery označia bounding boxom a vyhodnotia povahu objektu.

Napíšte nÁm

Pre viac informácií o našej spoločnosti, jej projektoch, produktoch či cenových ponukách nás neváhajte kontaktovať.

GDPR

RoboTech Vision je slovenská spoločnosť, ktorá vyvíja roboty a algoritmy s umelou inteligenciou pre uľahčenie práce geológov, vojakov, poľnohospodárov či bežných ľudí v domácnosti.

Projekty

 • Androver I
 • Androver II
 • Husky A200
 • UR 5
 • RX 90
 • Umelá inteligencia
 • Vojenský simulačný softvér

Produkty

 • Androver II
 • Inteligentný kamerový systém
 • Navigačné algoritmy
 • AI-Box
 • Solárny Access Point
 • Solárna distribučná jednotka
 • Android and iOS aplikácie
 • Web stránky

Kontakt

RoboTech Vision s.r.o.
Červený kameň 61
900 89 Častá
Slovensko

 • Ochrana osobných údajov

Pin It on Pinterest

Share This