navigačNé algoritmy

Spoločnosť RoboTech Vision sa zaoberá vývojom lokalizačných a navigačných algoritmov, ktoré sú nasadzované najmä v oblasti mobilnej robotiky. Robot je následne schopný dostať sa do cieľa či už autonómne, alebo s čiastočným zásahom človeka. Robot je taktiež schopný pohybovať sa po vopred naplánovaných trasách, alebo metódami reaktívnej navigácie si vytvárať mapy pre budúce plánovanie trasy.

Jednotlivé algoritmy zabezpečujú aj bezkolízne správanie sa robota v prostredí, v ktorom sa pohybuje. V algoritmoch sa snažíme aj o spresňovanie polohy robota, pričom využívame napríklad vlastnosti prostredia, v ktorom sa robot pohybuje. Pri algoritmoch navigácie sa využívajú údaje zo snímačov ako napríklad GPS, akcelerometer, gyroskop, magnetometer, LiDar a vizuálny systém.

Implementácia

RoboTech Vision sa zameriava na rôzne typy algoritmov, ktoré fungujú na odlišnom princípe. Tu sú niektoré príklady.

ANDROVER II

Navigácia pomocou vizuálneho systému

Robot Androver II kompletne vyvinutý spoločnosťou RoboTech Vision sa dokáže vďaka nášmu algoritmu pohybovať autonómne v neznámom prostredí. Na rozdiel od robota Husky A200 nepotrebuje mať prostredie vopred zmapované. Androver II svojím vizuálnym systémom rozoznáva cestu, križovatky, prekážky a pohybuje sa po trase zadanej waypointami bez kolízií. Robot si sám vyberá správny smer v križovatkách tak, aby smeroval do ďalšieho waypointu a prišiel až do cieľa. Tento typ navigácie sa nazýva reaktívna navigácia, pretože robot reaguje na prostredie. 

HUSKY A200

Navigácia pomocou mapy

Robot Husky A200 od kanadskej spoločnosti Clearpath vďaka nášmu algoritmu autonómne prejde zadanú trasu a obchádza popri tom dynamické prekážky. Cestu je najskôr potrebné prejsť v teleoperátorskom režime, kedy si robot pomocou senzorického systému zmapuje prostredie. Potom už robot dokáže prechádzať po ceste autonómne a bez kolízií. Ide o takzvanú navigáciu pomocou lokálnej mapy prostredia, ktorú je možné nasadiť aj na iný typ robota.

Napíšte nÁm

Pre viac informácií o našej spoločnosti, jej projektoch, produktoch či cenových ponukách nás neváhajte kontaktovať.

GDPR

RoboTech Vision je slovenská spoločnosť, ktorá vyvíja roboty a algoritmy s umelou inteligenciou pre uľahčenie práce geológov, vojakov, poľnohospodárov či bežných ľudí v domácnosti.

Projekty

 • Androver I
 • Androver II
 • Husky A200
 • UR 5
 • RX 90
 • Umelá inteligencia
 • Vojenský simulačný softvér

Produkty

 • Androver II
 • Inteligentný kamerový systém
 • Navigačné algoritmy
 • AI-Box
 • Solárny Access Point
 • Solárna distribučná jednotka
 • Android and iOS aplikácie
 • Web stránky

Kontakt

RoboTech Vision s.r.o.
Červený kameň 61
900 89 Častá
Slovensko

 • Ochrana osobných údajov

Pin It on Pinterest

Share This