RoboTech Vision prezentovala svoju prácu na vesmírnej konferencii

RoboTech Vision presentation

2. júl 2019  Prezentácia

Spoločnosť RoboTech Vision sa zúčastnila prvého ročníka Slovak Space Tech Day v Košiciach. Na konferencii sa diskutovalo o príležitostiach pre slovenské firmy v oblasti vesmírnych technológií. Pilotné podujatie otvára sériu aktivít zameraných na podporu diverzifikácie slovenskej ekonomiky a podporu rozvoja jej high-tech sektorov.

Príležitosť pre Slovensko

Na Slovak Space Tech Day 2019, ktorú organizuje agentúra SARIO sa zúčastnili desiatky výskumných pracovníkov a zástupcov z vesmírneho priemyslu, vrátane spoločnosti RoboTech Vision. Európsky kozmický priemysel je jedným z najkonkurencieschopnejších odvetví na svete. Slovensko je momentálne len spolupracujúcim štátom ESA a má možnosť stať sa jej pridruženým členom, čo by otvorilo viac možností slovenským výskumníkom či firmám v medzinárodných spoluprácach a pri čerpaní grantov pre ich projekty. Predstavenie potenciálu tohto sektoru bolo preto jedným z hlavných cieľov Slovak Space Tech Day.

Hlavnou témou bola prezentácia aktuálnych možností slovenského vesmírneho sektoru a zároveň rozšírenie kontaktnej siete nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. RoboTech Vision prezentoval Matej Poliaček, ktorý momentálne pripravuje robot Androver I na simulovanú misiu na Mesiac, ktorá sa bude odohrávať v stredisku HI-SEAS na Havaji. Naše robotické platformy, ako aj navigačné algoritmy zaujali predstaviteľov z priemyselného aj univerzitného prostredia.

Autor príspevku

Dominika Krajčovičová

Marketing manager

Podobné články

Androver I bol súčasťou simulovanej vesmírnej ESA misie na „Mesiac“

Robot Androver I odcestoval na vesmírnu misiu na „Mesiac“

Androver II na konferencii OECD medzi najlepšími projektami Slovenska

Kategórie

NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

Pin It on Pinterest

Share This