RoboTech Vision sa zúčastnila Slovenskej kooperačnej burzy 2020

RoboTech Vision presentation

22. október 2020  Prezentácia

Spoločnosť RoboTech Vision sa ako jedna z viac než sto slovenských a zahraničných firiem mala možnosť zapojiť do Slovenskej kooperačnej burzy (SKB), ktorú každoročne organizuje agentúra SARIO. Okrem diskusie na tému Sky is not the limit sa zúčastnila aj B2B rokovaní s ďalšími firmami.

Biznisové príležitosti

Po tom, čo sa robot spoločnosti RoboTech Vision úspešne zúčastnil simulovanej vesmírnej misie na Havaji, sa firma zapojila do SKB 2020 ako jej hlavný partner. Matej Poliaček z RoboTech Vision, ktorý inovoval robot Androver I pre účely misie diskutoval spolu s kozmickým inžinierom Jánom Balážom, a zástupcami súkromných spoločností Matúšom Bakoňom a Petrom Barančíkom na tému Ako slovenské firmy nachádzajú nové obchodné príležitosti vo vesmírnej ekonomike.

Súčasťou SKB 2020 boli aj ďalšie panelové diskusie na tému Ako zvládať krízové situácie počas pandémie COVID-19 či Ako získať nových šampiónov slovenského priemyslu. Po úvodnom programe nasledovala séria online rokovaní, pri ktorej sa spoločnosti mohli nielen vzájomne spoznať, ale aj dohodnúť si formy budúcej spolupráce. SKB sa tak stala relevantnou platformou spájajúcou akademickú obec, vedu, výskum, vývoj a firmy s podporou Ministerstva hospodárstva SR.

Autor príspevku

Dominika Krajčovičová

Marketing manager

Podobné články

Androver I bol súčasťou simulovanej vesmírnej ESA misie na „Mesiac“

Robot Androver II podstúpil testy v Európskej vesmírnej agentúre

Androver II na konferencii OECD medzi najlepšími projektami Slovenska

Kategórie

NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

Pin It on Pinterest

Share This