ADN ALGORITMUS

Autonómna navigácia dronu

ADN algoritmus je súbor softvérových aplikácii pre OS Android, pomocou ktorých je možné realizovať autonómne prelety dronov popredného výrobcu Dji. Riešenie pozostáva z dvoch aplikácií. Prvá je servisná aplikácia, pomocou ktorej je možné manuálne naplánovať presné trajektórie autonómneho letu drona. Pomocou druhej aplikácie je možné spúšťať autonómny let dronu po vybranej trajektórii, sledovať jeho polohu v mape a telemetrické dáta v reálnom čase, ako aj živý prenos obrazu z jeho kamerového vybavenia.

Riešenie je univerzálne pre všetky drony výrobcu Dji s podporou Android API. Aplikáciu je možné využiť najmä v oblasti stráženia súkromných priestorov alebo pravidelného hliadkovania za účelom zberu dát. V prípade potreby je možné nad dronom kedykoľvek prevziať kontrolu pomocou joysticku dodávaného výrobcom Dji.

Podporované drony

Mavic 2 a vyššie verzie

Výstup / komunikácia

Dji API

Potrebný hardvér

Dji dron, tablet s OS Android

Prostredie

Exteriér (v medziach legislatívy)

PRÍKLADY APLIKÁCIE

Zabezpečenie areálu

Autonómny dron môže slúžiť pre pravidelné hliadky v rámci súkromného areálu a poskytovať živý prenos zo svojej kamery.

Zber dát z prostredia

Dji dron s ADN algoritmom môže byť využitý pre zber dát napríklad v oblasti poľnohospodárstva, ktoré sú určené pre ďalšiu analýzu.

Dovoz tovaru

Autonómny dron môže byť nasadený aj do logistickej štruktúry, kde pomáha s prevozom menších zásielok na miesto určenia.

AKO TO FUNGUJE

Dji dron prenáša dáta do aplikácie prostredníctvom WiFi a RF spojenia. Rozhranie poskytuje používateľovi všetky potrebné údaje a možnosti.

Telemetrické údaje

Aplikácia poskytuje informácie aktuálnom stave dronu ako je výška, jeho vzdialenosť, GPS pozícia a stav batérie.

Povely pre dron

Používateľ má možnosť zvoliť trasu a spustiť autonómny let alebo poslať dron do domovskej pozície. Nad zariadením je možné prevziať kontrolu joystickom.

Mapa s trasami

Mapa zobrazuje trasy, ktorými dron dokáže preletieť, ako aj jeho aktuálnu polohu. Mapa využíva OSM podklady s možnosťou prepínania vrstiev.

Živý prenos z kamier

Počas autonómneho letu dronu je možné sledovať živý prenos z kamery. Aplikácia zobrazuje obraz z RGB kamery a v prípade vyššej výbavy dronu aj z termo kamery.

RoboTech Vision logo

Spoločnosť sa zameriava na vývoj autonómnych robotov s prvkami AI. Firma sa snaží vyvíjať univerzálne riešenia pre rôzne odvetvia, prostredia a typy úloh.

SOFTVÉR

AON algoritmus

AVN algoritmus

ADN algoritmus

ORC algoritmus

PRODUKTY

Caster

Crawler

RTV senzor Box

KONTAKT

RoboTech Vision s.r.o.
Červený kameň 61
900 89 Častá
Slovensko

Pin It on Pinterest

Share This