O NÁS

ROBOTICKÁ

spoloČnosť

Spoločnosť RoboTech Vision pôsobí na domácom i zahraničnom trhu. Firmu prezentuje mobilný robot Androver II, ktorý podstúpil testy v Európskej vesmírnej agentúre pre účely simulovaných misií a vyhral prvé miesto na medzinárodnej súťaži v kategórii autonómna jazda. 

.

Zameranie

Spoločnosť RoboTech Vision pôsobí v širokej oblasti priemyselného aj IT trhu a vytvára produkty na mieru pre zákazníka. Zameriava sa najmä na tieto oblasti.

Robotika

Robotika je hlavným odvetvím spoločnosti či už ide o mobilné roboty, robotické ramená alebo drony. RoboTech Vision sa tiež zameriava na navigačné a lokalizačné algoritmy, vizuálne systémy, spracovanie obrazu a vývoj hardvéru, najmä v oblasti mobilnej robotiky.

Umelá inteligencia

Spoločnosť vyvíja prvky umelej inteligencie a neurónových sietí v oblasti spracovania jazyka, rozpoznávania tvárí,  sledovania objektov, pri tvorbe mapy a obchádzaní prekážok. Vďaka týmto algoritmom sa roboty dokážu učiť, vytvárať bázu poznatkov a využívať ich pri plnení úloh.

Riadiaca elektronika

V oblasti riadiacej elektroniky má spoločnosť skúsenosti s vývojom a programovaním rôznych typov riadiacich obvodov.  Zaoberá sa napríklad riadením pohonov, rôznymi typmi battery management systémov ako aj návrhom rôznych senzorických systémov.

.

Aplikácie a weby

Do zamerania spoločnosti patrí aj tvorba webových aplikácií ako sú e-shopy, informačné a registračné systémy či prezentačné portály. Okrem webových stránok firma vytvára aj mobilné aplikácie pre iOS a Android operačné systémy. Napríklad aplikáciu na ovládanie robota či vizualizáciu dát.

.

.

.

.

.

.

.

.

„Inteligencia je páka, s ktorou môžeš pohnúť svetom.“

– Honoré de Balzac

Roboty budú v budúcnosti tvoriť neodmysliteľnú súčasť každodenného života. RoboTech Vision sa preto snaží vytvárať inteligentné platformy, ktoré odbremenia ľudí od stereotypnej, namáhavej či zdraviu ohrozujúcej práce.

rokov skúseností

projektov

produktov

klientov

skúsenosti

Spoločnosť RoboTech Vision pôsobí v rôznych oblastiach, kde v interakcii s prostredím získava bohaté skúsenosti. Ich aktuálny stav je zobrazený v grafoch.

 • OBJECT RECOGNITION – 95%
 • SIMULTANEOUS LOCALIZATION AND MAPPING – 92%
 • AUTONOMOUS NAVIGATION – 90%
 • FACE RECOGNITION – 85%
 • TEXT TO SPEECH, SPEECH TO TExT ALGORITHM – 70%

naše projekty

Portfólio spoločnosti RoboTech Vision je široké. Okrem softvérových riešení, robotických ramien či dronov firmu reprezentujú najmä tri mobilné roboty.

Androver I

Mobilný robot

Androver I je mobilný rover, ktorý vznikol v roku 2015 z myšlienky prepojiť robota so smartfónom. Členovia spoločnosti pri jeho vývoji ako jedni z prvých na svete, využili operačný systém Android na vývoj autonómnych navigačných algoritmov. Rover našiel uplatnenie na simulovanej vesmírnej misii. Jeho nástupcom je väčší a praktickejší model mobilného robota Androver II.

Androver II

Mobilný robot

Androver II je prototyp autonómneho mobilného štvorkolesového robota s umelou inteligenciou, ktorý je určený predovšetkým do vonkajšieho prostredia pre plnenie rôznych typov úloh. Androvera II je možné využiť na obrábanie vinohradu či na skúmanie skládky odpadu. Robot podstúpil testovanie v Európskej vesmírnej agentúre a vyhral prvé miesto na medzinárodnej súťaži v kategórii autonómna jazda. 

Husky A200

Mobilný robot

Husky A200 je mobilný robot kanadskej spoločnosti Clearpath Robotics, na ktorom firma RoboTech Vision testuje vlastné algoritmy. Vďaka algoritmom spoločnosti rover využíva výpočtovo náročné neurónové siete, pomocou ktorých rozpoznáva objekty, autonómne ich nasleduje v exteriéri, deteguje vhodnú cestu pre pohyb a vyhýba sa prekážkam. 

Oblasti pôsobenia 

Spoločnosť RoboTech Vision sa snaží vyvíjať univerzálne platformy, ktoré sa dajú aplikovať do rôznych prostredí. Medzi hlavné oblasti pôsobenia patria tieto štyri.

Domácnosti

Produkty RoboTech Vision môžu byť aplikované aj v domácnosti. Príkladom je prepojenie robotiky so smart domácnosťami, bezpečnostným systémom či roboty určené do záhrady.

Poľnohospodárstvo

Spoločnosť RoboTech Vision vyvíja roboty, ktoré dokážu kosiť trávu či obrábať a hnojiť pôdu. Pomocou inteligentných algoritmov robot dokáže aj rozoznať burinu od rastliny a zneškodniť ju.

Geológia

Roboty spoločnosti dokážu pomocou robotických ramien zbierať vzorky. Vďaka algoritmom autonómne nasledujú geológa a pomáhajú mu pri práci v náročnom teréne.

Vojenský priemysel

RoboTech Vision prispôsobuje svoje roboty aj na prieskumné a servisné účely. Okrem toho vyvinula i simulačný program, ktorý v reálnom čase monitoruje tréning vojakov priamo v teréne.

 

Naše produkty

Okrem vývoja sa spoločnosť zameriava aj na predaj vlastných platforiem. Medzi produkty firmy patrí robot Androver II, inteligentný kamerový systém či AI-Box.

Inteligentný kamerový systém

Inteligentný bezpečnostný systém pomocou umelej inteligencie a neurónových sietí rozoznáva osoby, tváre, vozidlá či poznávacie značky. Na miesto vniknutia navyše vyšle autonómny dron.

Navigačné algoritmy

Robot je pomocou navigačných algoritmov schopný dostať sa autonómne z bodu A do bodu B. Taktiež sa bezkolízne pohybuje po naplánovaných trasách, alebo si vytvára mapy pre budúce plánovanie trasy.

AI-Box

Počítač s vysokým výpočtovým výkonom je určený pre rýchly beh algoritmov, ktoré využívajú neurónové siete. Vďaka AI-Boxu robot či inteligentný kamerový systém dokáže rozpoznávať cestu, ľudí a predmety.

Solárny Access Point

Solárny Access Point umožňuje vytváranie bezdrôtovej siete s mesh topológiou, ktorá zabezpečuje rýchly prenos dát a odolnosť voči zahlteniu. Zariadenie je schopné vďaka solárnemu panelu fungovať aj samostatne.

Solárna distribučná jednotka 

Zariadenie dodáva elektrickú energiu na miesta, kam už sieť nedosahuje. Dá sa využiť ako zdroj v krízových situáciach či na rekreačné účely. Vďaka solárnemu panelu sa dokáže dobíjať aj priamo v teréne.

Aplikácie a web stránky

Spoločnosť sa vývoju Android aplikácií venuje od príchodu prvých smartfónov. RoboTech Vision vyvinula napríklad aplikáciu s umelou inteligenciou na ovládanie robota či vizualizáciu dát. 

 

spolupráce

Firma RoboTech Vision mala možnosť počas svojho pôsobenia na trhu spolupracovať s rôznymi významnými spoločnosťami. Tu sú tri najvýznamnejšie.

Finančná skupina

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

Počítače pre mobilné, priemyselné a vojenské aplikácie

prezentácia

Spoločnosť RoboTech Vision sa snaží popularizovať robotiku a prezentovať svoju prácu aj na rôznych súťažiach a konferenciách doma i v zahraničí.

RoboTech Vision na Forbes Technology 2019
Spoločnosť RoboTech Vision prijala pozvanie na podujatie Forbes Technológie 2019. Spolu s astrobiologičkou Michaelou Musilovou, projekt manažérom ESA Business incubation centra v Prahe Michalom Kunešom a teoretickým fyzikom Jurajom Tekelom sme diskutovali na tému Vesmír, biznis bez hraníc.
Androver II vyhral prvé miesto v medzinárodnej súťaži
RoboTech Vision sa spolu s Androverom II zúčastnil súťaže Istrobot 2019 na FEI STU, do ktorej sa prihlásili aj tímy z Rakúska, Nemecka či Česka. V kategórii „Tam a späť“ sa náš robot umiestnil na prvom mieste. Jeho úlohou bolo čo najrýchlejšie autonómne prejsť k zadanému bodu a vrátiť sa na štart. Robot prešiel dráhu 300 metrov za 2 minúty a 28 sekúnd. Premiéru mala aj nová kapotáž.
Androver II podstúpil testy v Európskej vesmírnej agentúre
Androver II úspešne absolvoval testy v Centre pre výskum vesmíru a vesmírnej techniky ESTEC v Holandsku. Robot podstúpil denný a nočný test po simulovanom povrchu Mesiaca, kde skúmal poškodené časti landeru. Spoločnosť prezentovala svoju prácu aj na konferencii VU Space Day, kde si robot pred tímom geológov vyskúšal pohyb po piesku.

Androver II sa zúčastnil European Rover Challenge

Spoločnosť RoboTech Vision sa spolu s robotom zúčastnila súťaže European Rover Challenge 2018 v Poľsku, jedného z najväčších medzinárodných vesmírnych a robotických podujatí na svete. Tím prezentoval Androvera II pred poprednými osobnosťami vesmírneho priemyslu.

Androver II medzi najlepšími projektmi Slovenska

RoboTech Vision prijala pozvanie na konferenciu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Jej témou bolo využívanie nových technológií pre trvalo udržateľný rozvoj. Náš tím sa tak spolu s Androverom II zaradil medzi najlepšie inovatívne projekty Slovenska. Robota si obzreli členovia OECD, významní politici či diplomati.

Androver II sa zúčastnil konferencie Talks

Tím RoboTech Vision prezentoval Androvera II na konferencii Talks v Bratislave pred ľuďmi z diplomacie či rôznych oblastí biznisu. Ako súčasť sekcie „Innovation fair“ spoločnosť poskytla interview o účele robota a jeho misiách. Počas prezentácie predviedla aj krátku ukážku pohybu Androvera II.

RoboTech Vision na Európskej noci výskumníkov

RoboTech Vision sa spolu s množstvami zaujímavých projektov zúčastnil festivalu vedy Európska noc výskumníkov v Bratislave. Návštevníci si mali možnosť naživo obzrieť Androvera II a skúsiť ovládanie Androvera I. Tím odpovedal na zvedavé otázky a poskytol aj krátky rozhovor o svojich projektoch.

Androver II v Elektrárni Piešťany

Androver II zavítal do Elektrárne Piešťany, ktorá patrí medzi národné kultúrne pamiatky. Návštevníci si obzreli robota priamo v pohybe, pýtali sa množstvo otázok a zapojili sa do krátkeho kvízu o lákavé ceny. Mladší návštevníci si zase vyskúšali programovanie malých Ozobotov.

Androver II navštívil atómovú elektráreň

Tím RoboTech Vision sa zúčastnil vyhodnotenia súťaže Misia Mars II v atómovej elektrárni v Mochovciach. Spolu s astrobiologičkou Michaelou Musilovou a účastníkom simulovanej misie na Mesiac Matejom Poliačekom zo SOSA, porozprávali o svojej práci a odpovedali na kopu zvedavých otázok. Po prezentácii si študenti mohli pozrieť pohyb Androvera II v exteriéri.

RoboTech Vision na výstave Automatica

Spoločnosť RoboTech Vision navštívila aj najväčšiu výstavu pre automatizačnú a servisnú robotiku v Mníchove. Tím si obzrel najnovšie inovácie a technológie svojej konkurencie v oblasti priemyselnej, servisnej robotiky z krajín ako Nemecko, Švajčiarsko, Dánsko, Kanada či Japonsko.

RoboTech Vision na tlačovej konferencii k simulovanej misii NASA

Koncom januára 2018 sa uskutočnila tlačová konferencia k osem mesačnej simulovanej misii na Mars, vedenej NASA. Besedy sa zúčastnil aj inžinieri spoločnosti RoboTech Vision s.r.o., ktorí spolu so svojím tímom pripravili pre misiu rovera s názvom Androver II.

napísali o nás

O spoločnosti RoboTech Vision, jej práci a projektoch zmienilo viacero vplyvných médií a spoločností.

Kanadská robotická spoločnosť

Slovenská verejnoprávna televízia

Spravodajská televízna stanica

Denník vydavateľstva Petit Press

Denník vydavateľstva N Press

Denník vydavateľstva MAFRA Slovakia

Denník vydavateľstva PEREX

Magazín o investíciách a inováciách

Týždenník o ekonomike a podnikaní

Spravodajský online portál zo sveta IT

novinky

Prezrite si novinky o spoločnosti RoboTech Vision, výsledky jej práce či kroky, ktoré firma plánuje podniknúť v blízkej budúcnosti.

Autonómna navigácia vo vinohrade pomocou vizuálneho systému

Autonómna navigácia vo vinohrade pomocou vizuálneho systému

Dominika Krajčovičová | 21. december 2020 | Vývoj | Facebook | Testovacia robotická platforma Androver II kompletne vyvinutá spoločnosťou RoboTech Vision sa dokáže vďaka nášmu algoritmu autonómne pohybovať vo vinohrade. Využíva k tomu najmä RTV senzor z dielne...

read more
Autonómna navigácia pomocou mapy v rôznych prostrediach

Autonómna navigácia pomocou mapy v rôznych prostrediach

Dominika Krajčovičová | 30. júl 2020 | Vývoj | Facebook | Robot Husky A200 od kanadskej spoločnosti Clearpath dokáže vďaka nášmu algoritmu prejsť zadanú trasu autonómne v rôznych prostrediach. Využíva k tomu najmä RTV senzor vyvinutý spoločnosťou RoboTech Vision....

read more

sledujte nás

Aktuálne informácie o RoboTech Vision môžete sledovať aj na Facebooku, Twitteri, Instagrame, Linked In či Youtube spoločnosti.

Napíšte nÁm

Pre viac informácií o našej spoločnosti, jej projektoch, produktoch či cenových ponukách nás neváhajte kontaktovať.

GDPR

RoboTech Vision je slovenská spoločnosť, ktorá vyvíja roboty a algoritmy s umelou inteligenciou pre uľahčenie práce geológov, vojakov, poľnohospodárov či bežných ľudí v domácnosti.

Projekty

 • Androver I
 • Androver II
 • Husky A200
 • UR 5
 • RX 90
 • Umelá inteligencia
 • Vojenský simulačný softvér

Produkty

 • Androver II
 • Inteligentný kamerový systém
 • Navigačné algoritmy
 • AI-Box
 • Solárny Access Point
 • Solárna distribučná jednotka
 • Android and iOS aplikácie
 • Web stránky

Kontakt

RoboTech Vision s.r.o.
Červený kameň 61
900 89 Častá
Slovensko

 • Ochrana osobných údajov

Pin It on Pinterest

Share This