Príklady využitia umelej inteligencie: Robot rozpoznáva tváre a roznáša nápoje

RoboTech Vision presentation

23. marec 2022  Vývoj

Umelá inteligencia má široké využitie. Dokáže pomôcť človeku pri triedení dát, napomáha spracovaní obrazu a automatizuje aj rôzne iné procesy. Spoločnosť RoboTech Vision vyžíva AI pri zabezpečovacích projektoch, kde neurónová sieť rozpoznáva osoby či zvieratá, ako aj pri navigácii robotov, ktoré vďaka algoritmom rozlišujú prekážky a vhodnú cestu pre pohyb. Umelá inteligencia sa však dá využiť aj na iné typy úloh, napríklad na roznášanie nápojov či potravín v čase pandémie.

Rozpoznávanie objektov a tvárí je už pomerne rozšírená funkcia nielen v robotike, ale aj v bežných zariadeniach ako sú napríklad smartfóny či dveroví vrátnici. RoboTech Vision však vyvinula vlastný algoritmus, ktorý využíva najmä pri autonómnej navigácii robota. Takzvaný ORC algoritmus dokáže nielen rozlišovať statické a dynamické predmety či prostredie, ale aj učiť sa nové veci. Tomu, ako funguje detekcia objektov, aké sú spôsoby jej učenia a mechanizmy proti zneužitiu sa spoločnosť RoboTech Vision venovala v nedávnom článku. Teraz sa však rozhodla spojiť navigáciu robota s rozpoznávaním osôb a konkrétnou úlohou, ktorou je roznášanie tekutín v čase rozšírenia COVID-19.

Robot doručuje potraviny

Už viac ako dva roky celý svet funguje v obmedzenom režime, ktorý zahŕňa aj izoláciu. Ako sa takúto situáciu zareaguje robotická firma? Využije svojich pomocníkov na to, aby predišla osobnému kontaktu pracovníkov a zároveň mal každý z nich potrebný prísun tekutín. Firma k tejto úlohe využila robota Caster, ktorý je určený najmä do interiéru. Spoločnosť naň pridala kameru s ORC algoritmom, vďaka ktorej robot vie, komu práve doručuje potraviny a menovite každého vyzýva, aby si vzal fľašu. Pracovníkov rozpoznáva s veľkou úspešnosťou, a to dokonca aj vtedy, ak majú na tvári rúško. V čase, keď robot nemá na blízku osobu vyzýva okolie na dodržiavanie preventívnych opatrení.

„Mohli by sme toto riešenie nazvať novinkou, pretože doteraz sa náš vývoj zameriaval najmä na autonómnu navigáciu v exteriéri. Tam sme pri pohybe po cestách využívali AON algoritmus, ktorý funguje za najmä pomoci mapovania. Vo vinohrade zase využívame AVN algoritmus, pri ktorom sa robot naviguje iba tým, čo vidí. Teraz sme vzali princípy z oboch navigácií a postupne ich aplikujeme aj na interiér, čo prináša nové, náročnejšie výzvy ako napríklad menší priestor pre pohyb, absenciu GPS signálu, ale aj prekážky, ktoré môžu meniť polohu. Caster však ukázal, že si s prostredím poradil dobre. Rozpoznal kolegov, splnil zadanú úlohu a niektorým navyše spríjemnil deň.“

Ing. Matej Vargovčík

Robotický inžinier, RoboTech Vision

Riešenie je súčasťou testu, pri ktorom spoločnosť dolaďuje interiérovú navigáciu predtým, než ju uvedie do predaja. Takéto riešenie by sa dalo využiť na rôzne typy úloh, napríklad na autonómne roznášanie liekov v nemocnici, dezinfekciu priestorov či ako mobilná pomoc pri nákupe potravín. Zariadenie by sa mohlo tiež doplniť o robotické rameno a súčasťou by bol aj dokovací systém, ktorý spoločnosť aktuálne dokončuje. Firma sa pritom snaží algoritmy vyvíjať tak, aby ich bolo možné v budúcnosti nasadiť aj na iné zariadenia, nielen roboty.

Autor príspevku

Dominika Krajčovičová

Marketing manager

Podobné články

Rozpoznávanie objektov aj tvárí. Ako funguje detekcia pomocou neurónových sietí?

Mobilný robot Caster našiel uplatnenie ako dezinfekčné UVC riešenie

Robot Crawler sa autonómne pohybuje vo vinohrade a kosí pritom trávu

Kategórie

NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

Pin It on Pinterest

Share This