RoboTech Vision získala najlepšie hodnotenie na rokovaní ozbrojených síl krajín V4

RoboTech Vision presentation

23. jún 2022  Prezentácia

Náčelníci generálnych štábov krajín V4 sa zúčastnili bezpečnostných rokovaní a Dňa inovačných výziev v Maďarsku. Počas neho prezentovali odborníci z Česka, Maďarska a Slovenska svoje robotické autonómne riešenia. Slovenskú republiku zastupovala spoločnosť RoboTech Vision, ktorá získala spomedzi konkurencie najlepšie hodnotenie. Firma zdolala všetky úlohy v najkratšom čase svojou najnovšou interiérovou platformou Ringo a predstavila aj exteriérový robot Crawler.

Spoločnosť RoboTech Vision bola vybraná Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na prezentáciu svojich autonómnych riešení do Inovačného centra v Debrecíne. Podujatie bolo organizované nielen pre rokovania náčelníkov v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ale aj pre podporu spolupráce odborníkov z krajín V4. Priateľskej súťaže sa zúčastnili zástupcovia z Maďarska, Českej republiky a Slovenska, aby prezentovali výsledky svojho vývoja a nadviazali spoluprácu pre budúce projekty.

„Pre našu spoločnosť je česť, že si nás Ministerstvo obrany vybralo a mohli sme tak prezentovať Slovensko v zahraničí. Máme za sebou dlhé roky vývoja v oblasti robotiky, ktoré sme teraz mohli ukázať, preto si túto príležitosť veľmi vážime,“ tvrdí konateľ spoločnosti Ing. Peter Pásztó, PhD. Do súťaže pritom spoločnosť registrovala robot, ktorý bol v tom čase ešte len vo vývoji, no svojimi vlastnosťami sa najlepšie hodil pre stanovené úlohy. „Ringo je nová platforma, ktorá ešte nie je dokončená. Chýba mu kapotáž a rôzne ďalšie detaily, sme však radi, že sme sa ocitli v tíme odborníkov, ktorí sa zameriavali viac na softvérové vlastnosti a reálne výsledky, ako na dizajn či efektné simulácie,“ dodáva Pásztó.

Najlepší robot spomedzi konkurencie

Firma nakoniec so svojou platformou a autonómnym navigačným systémom dosiahla najlepšie výsledky. Na výber bolo pritom šesť úloh odstupňovaných podľa zložitosti. Spoločnosť RoboTech Vision si, ako aj ostatné tímy, zvolila tri najťažšie. Robot v prvý deň súťaže najrýchlejšie autonómne prešiel kľukatú dráhu v interiéri ohraničenú mantinelmi. Úspech zožal aj v druhý deň, keď najskôr pomocou 2D laserového scannera a algoritmov zmapoval miestnosť, pričom do nej zároveň zaznamenával polohu prekážok a vizuálnych značiek označujúcich rádioaktivitu. Diváci celý proces sledovali prostredníctvom live streamu. Rovnakú úlohu splnil robot aj so sťaženými podmienkami, keď do miestnosti vpustili hmlu.

„Ak sa nachádza niečo v blízkosti scannera, robot to vyhodnotí ako prekážku. Hmla bola preto pre Ringa problém. Museli sme tak autonómnu navigáciu prispôsobiť aj takémuto prostrediu. V tejto zložitejšej situácii musel tím na mieste improvizovať, no so vzniknutým problémom sme si poradili zmenou konfigurácie a doplnením softvéru o hmlový filter, ktorý umožnil robotu pohybovať sa v hustejšej hmle a získať tak ešte o minútu lepší čas. Robot nakoniec úlohu splnil rýchlejšie ako ostatné súťažiace roboty,“ vysvetľuje konateľ. Simulácie pritom vychádzali z reálnych scenárov, ktoré môžu nastať pri využívaní autonómnych robotov v rámci vojenských operácií a spoločnosť ich integruje do svojich algoritmov.

„Vždy sa snažíme spájať náš softvér a využívame jednotlivé prvky vývoja vtedy, keď je to potrebné. Mapovanie sme používali pri autonómnej navigácii v exteriéri a časom sme ho prispôsobili aj interiéru. Vďaka rozpoznávaniu objektov, ktoré využívame aj v zabezpečovacích projektoch, dokáže robot detegovať a rozpoznávať prekážky, prepočítava od nich vzdialenosť a vpisuje tak do mapy ich polohu, aby ich mohol následne obísť. Ak platforma stratí GPS signál, využíva funkciu blúdenia, keď sa autonómne naviguje najmä vizuálnym systémom. Všetko to spolu súvisí a vytvára jeden silný a bezpečný celok.“

Ing. Peter Pásztó, PhD.

Konateľ, RoboTech Vision

Autonómia a AI aj v obrannom sektore

Na tretí deň mali tímy príležitosť prezentovať svoje výsledky náčelníkom generálnych štábov krajín V4. „Hoci existoval zo súťaže video záznam, generáli preferovali osobnú ukážku zariadení aj ich prezentáciu. Následne sme mali možnosť prezrieť si vojenské cvičenie, kde sa simuloval zásah a odvezenie zraneného vojaka robotom. Zariadenie od spoločnosti Rheinmetall detegovalo vojaka a autonómne ho nasledovalo. Podobné riešenie sme vyvinuli spolu s tímom ešte v počiatkoch spoločnosti a ďalej ho rozvíjali. Pri tejto príležitosti sme preto ukázali aj náš väčší exteriérový robot Crawler, ktorý dokáže nielen trackovať objekt ale aj rozpoznávať jeho charakter či dokonca identitu osoby. Je to ďalší z našich softvérových prvkov, ktorý sme vyvinuli pri našich projektoch,“ tvrdí Pásztó.

Roboty prispôsobené neurónovým sieťam

Okrem vymenovaných zariadení sa prezentácie zúčastnil aj robot Husky od kanadskej spoločnosti Clearpath, s ktorým súťažil český tím. „V našej spoločnosti sme mali taktiež možnosť využívať Huskyho na vývoj navigačných algoritmov. Časom sme však začali vyvíjať vlastné riešenia, ktoré sú hardvérom, aj výkonom prispôsobené našim výpočtovo náročným algoritmom. Preto máme v portfóliu platformy s rôznym typom podvozkov, aby boli naše riešenia čo najviac robustné,“ dodáva konateľ. Maďarský tím zase predstavil riešenie, ktoré bolo doplnené o senzorický systém a ich vlastný softvér. RoboTech Vision za svoje úspechy získala aj odmenu a pozitívne ohlasy zo strany Ministerstva obrany. Spoločnosť verí, že aj vďaka týmto úspechom sa jej otvoria príležitosti v oblasti inteligentných a obranných projektov aj v zahraničí.

„Slovenský tím zložený z inžinierov a expertov zo spoločnosti RoboTech Vision, s.r.o. exceloval pri plnení všetkých súťažných úloh, vďaka čomu tím pod slovenskou vlajkou v prostredí medzinárodnej konkurencie dosiahol vo všetkých disciplínach najlepšie časy. Potvrdil tak, že na Slovensku sa rozvíjajú firmy s vysokým inovačným potenciálom aj pre obranný sektor.“

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Tlačová správa

Autor príspevku

Dominika Krajčovičová

Marketing manager

Podobné články

Autonómny robot vyvinutý RoboTech Vision bude vykonávať obhliadky elektrickej stanice

Rozpoznávanie objektov aj tvárí. Ako funguje detekcia pomocou neurónových sietí?

Robot Crawler sa autonómne pohybuje vo vinohrade a kosí pritom trávu

Kategórie

NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

Pin It on Pinterest

Share This