RTV SENZOR BOX

Snímač pre autonómnu navigáciu

RTV senzor Box je združený snímač, ktorý umožňuje robotu plánovanie cesty, autonómny prejazd do cieľa aj cez zložité križovatky, detekciu a obchádzanie prekážok či predspracovanie dát pre ďalšie algoritmy. Úlohou senzora je segmentovať cestu, detegovať statické aj dynamické prekážky a rozpoznávať ich. Pomocou údajov zo snímača je možné vytvoriť mapu prostredia, ktorá môže byť neskôr využívaná napríklad pre navigáciu autonómnych zariadení vybavených RTV senzor Boxom.

Snímač združuje 360° kameru, ktorá poskytuje dáta o segmentácii cesty, doprednú kameru s rozpoznávaním objektov a 3D lidar, ktorý vytvára predstavu o rozmere a vzdialenosti prekážok. Jednotlivé časti snímača sú navzájom skalibrované, čo zabezpečuje vysokú presnosť výstupu. Ide o univerzálne zariadenie, ktoré možno nasadiť aj na existujúce platformy. Optimálnym riešením je využitie jednej z našich robotických platforiem.

VLASTNOSTI A TECHNOLÓGIE

Skenuje prostredie

RTV senzor Box pomocou 3D-Lidaru sníma okolie. Má tak predstavu o prekážkach, ich rozmeroch a vzdialenosti v rozsahu 360°.

Segmentuje cestu

Pomocou 360° kamery a algoritmov využívajúcich neurónové siete dokáže senzor poskytovať informáciu o priechodnej ceste.

Rozpoznáva objekty

Prekážky, ktoré deteguje LiDar sú prostredníctvom doprednej kamery a neurónovej siete rozpoznávané a klasifikované do skupín.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Rozmery

Šírka: 170 mm

Výška: 330 mm

Hĺbka: 170 mm

Hmotnosť: 2 kg

Komponenty

360° kamera, dopredná kamera, 3D scanner

Napájanie

18 – 36 VDC

CPU

8-core ARM v8.2 64-bit CPU, 8MB L2 + 4MB L3

GPU

512-core Volta GPU

Operačný systém

Linux Ubuntu s ROS Melodic

Softvér

Segmentácia cesty, detekcia statických a dynamických objektov, rozpoznávanie tvárí, skenovanie prostredia

Výstupy

  • surové dáta zo senzorov (obraz z 360° kamery, obraz z doprednej kamery, mračno bodov z 3D scannera)
  • detegované objekty označené bounding boxom (súradnice rohov, označenie objektu a miera úspešnosti v percentách)
  • živý prenos obrazu so zaznačenými detegovanými objektami (bounding boxy)
  • segmentácia cesty pomocou masky
  • živý prenos obrazu so segmentáciou cesty pomocou masky
  • projekcia dát z laserového snímaču do 2D obrazovej masky
  • maska segmentácie cesty s odpočítanou 2D projekciou masky (segmentácia cesty s odstránenými prekážkami, ktoré neboli rozpoznané)

Prostredie

Krytie: IP 65

PRÍKLADY APLIKÁCIE

Autonómna navigácia po ceste

Robot vybavený RTV senzor Boxom sa dokáže autonómne pohybovať po spevnených cestách, prechádzať zložitými križovatkami a vyhýbať sa statickým aj dynamickým prekážkam. Zabezpečuje to funkcia detekcie objektov, segmentácia cesty a skenovanie prostredia. Vďaka živému prenosu z kamery možno robot na diaľku sledovať a následne zastaviť.

Autonómna navigácia vo vinohrade

Mobilný robot vybavený RTV senzor Boxom sa dokáže autonómne pohybovať vo vinohrade, prechádzať medzi riadkami či detegovať prekážky a vyhýbať sa im. Zabezpečuje to funkcia detekcie vinohradu, objektov a skenovania prostredia. Snímač poskytuje aj živý prenos z kamery, vďaka čomu možno robot na diaľku sledovať a prípadne zastaviť.

RoboTech Vision logo

Spoločnosť sa zameriava na vývoj autonómnych robotov s prvkami AI. Firma sa snaží vyvíjať univerzálne riešenia pre rôzne odvetvia, prostredia a typy úloh.

SOFTVÉR

AON algoritmus

AVN algoritmus

ADN algoritmus

ORC algoritmus

PRODUKTY

Caster

Crawler

RTV senzor Box

KONTAKT

RoboTech Vision s.r.o.
Červený kameň 61
900 89 Častá
Slovensko

Pin It on Pinterest

Share This