RTV SENZOR BOX

Snímač pre autonómnu navigáciu

RTV senzor Box je združený snímač, ktorý umožňuje robotu plánovanie cesty, autonómny prejazd do cieľa aj cez zložité križovatky, detekciu a obchádzanie prekážok či predspracovanie dát pre ďalšie algoritmy. Úlohou senzora je segmentovať cestu, detegovať statické aj dynamické prekážky a rozpoznávať ich. Pomocou údajov zo snímača je možné vytvoriť mapu prostredia, ktorá môže byť neskôr využívaná napríklad pre navigáciu autonómnych zariadení vybavených RTV senzor Boxom.

Snímač združuje 360° kameru, ktorá poskytuje dáta o segmentácii cesty, doprednú kameru s rozpoznávaním objektov a 3D lidar, ktorý vytvára predstavu o rozmere a vzdialenosti prekážok. Jednotlivé časti snímača sú navzájom skalibrované, čo zabezpečuje vysokú presnosť výstupu. Ide o univerzálne zariadenie, ktoré možno nasadiť aj na existujúce platformy. Optimálnym riešením je využitie jednej z našich robotických platforiem.

VLASTNOSTI A TECHNOLÓGIE

Skenuje prostredie

RTV senzor Box pomocou 3D-Lidaru sníma okolie. Má tak predstavu o prekážkach, ich rozmeroch a vzdialenosti v rozsahu 360°.

Segmentuje cestu

Pomocou 360° kamery a algoritmov využívajúcich neurónové siete dokáže senzor poskytovať informáciu o priechodnej ceste.

Rozpoznáva objekty

Prekážky, ktoré deteguje LiDar sú prostredníctvom doprednej kamery a neurónovej siete rozpoznávané a klasifikované do skupín.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Rozmery

Šírka: 170 mm

Výška: 330 mm

Hĺbka: 170 mm

Hmotnosť: 2 kg

Komponenty

360° kamera, dopredná kamera, 3D scanner

Napájanie

18 – 36 VDC

CPU

8-core ARM v8.2 64-bit CPU, 8MB L2 + 4MB L3

GPU

512-core Volta GPU

Operačný systém

Linux Ubuntu s ROS Melodic

Softvér

Segmentácia cesty, detekcia statických a dynamických objektov, rozpoznávanie tvárí, skenovanie prostredia

Výstupy

  • surové dáta zo senzorov (obraz z 360° kamery, obraz z doprednej kamery, mračno bodov z 3D scannera)
  • detegované objekty označené bounding boxom (súradnice rohov, označenie objektu a miera úspešnosti v percentách)
  • živý prenos obrazu so zaznačenými detegovanými objektami (bounding boxy)
  • segmentácia cesty pomocou masky
  • živý prenos obrazu so segmentáciou cesty pomocou masky
  • projekcia dát z laserového snímaču do 2D obrazovej masky
  • maska segmentácie cesty s odpočítanou 2D projekciou masky (segmentácia cesty s odstránenými prekážkami, ktoré neboli rozpoznané)

Prostredie

Krytie: IP 65

PRÍKLADY APLIKÁCIE

Autonómna navigácia po ceste

Robot vybavený RTV senzor Boxom sa dokáže autonómne pohybovať po spevnených cestách, prechádzať zložitými križovatkami a vyhýbať sa statickým aj dynamickým prekážkam. Zabezpečuje to funkcia detekcie objektov, segmentácia cesty a skenovanie prostredia. Vďaka živému prenosu z kamery možno robot na diaľku sledovať a následne zastaviť.

Autonómna navigácia vo vinohrade

Mobilný robot vybavený RTV senzor Boxom sa dokáže autonómne pohybovať vo vinohrade, prechádzať medzi riadkami či detegovať prekážky a vyhýbať sa im. Zabezpečuje to funkcia detekcie vinohradu, objektov a skenovania prostredia. Snímač poskytuje aj živý prenos z kamery, vďaka čomu možno robot na diaľku sledovať a prípadne zastaviť.

RoboTech Vision logo

Spoločnosť sa zameriava na vývoj autonómnych robotov s prvkami AI. Firma sa snaží vyvíjať univerzálne riešenia pre rôzne odvetvia, prostredia a typy úloh.

SOFTVÉR

AON algoritmus

AVN algoritmus

ADN algoritmus

PRODUKTY

Caster

RTV senzor Box

KONTAKT

RoboTech Vision s.r.o.
Červený kameň 61
900 89 Častá
Slovensko