AON ALGORITMUS

Autonómna navigácia v exteriéri

Autonómna navigácia v exteriéri je softvérové riešenie, pomocou ktorého sa robot dokáže pohybovať po spevnených cestách bezkolízne a bez zásahu človeka. Teleoperátor najskôr robotom okolie zmapuje, čoho výsledkom je lokálna mapa prostredia. Robot sa potom vďaka senzorickému systému autonómne naviguje po zadanej trase. Povely možno zadávať pomocou aplikácie označením miesta v mape, či hlasom.

Softvér zabezpečuje prejazd zložitými križovatkami a vyhýbanie sa statickým aj dynamickým prekážkam. Algoritmus je možné modifikovať pre nasadenie na rôzne robotické platformy, autonómna navigácia však vyžaduje potrebné senzorické vybavenie. Optimálnym riešením je využitie jednej z našich robotických platforiem vybavenej RTV senzor Boxom. V súčasnosti je možné navigovať sa pomocou AON algoritmu a RTV senzor Boxu aj vo vnútornom prostredí.

Podporovaná kinematika

Diferenciálna

Výstup / komunikácia

ROS topic cmd_vel

Potrebný hardvér

RTV senzor Box, IMU, GPS, odometria

Prostredie

Exteriér (spevnené, nespevnené chodníky)

PRÍKLADY APLIKÁCIE

Zabezpečenie areálu

AON algoritmus môže byť nasadený na zariadenie, ktoré bude slúžiť napríklad ako autonómny obchôdzkový robot strážiaci areál.

Dovoz tovaru

Autonómny navigačný algoritmus sa dá využiť aj v logistike, kde zariadenie dovezie tovar po cestnej komunikácii až do cieľa.

Komunálne využitie

AON algoritmus môže slúžiť aj na čistenie ulíc mobilným robotom alebo iným zariadením vybaveným autonómnym softvérom.

AKO TO FUNGUJE

AON algoritmus sa skladá z dvoch fáz, nakoľko sa robot riadi aj pomocou mapy, ktorú vopred vytvorí teleoperátor.

Zber dát pre tvorbu mapy

Autonómna navigácia v exteriéri

NEVYHNUTNÉ VYBAVENIE

Pre správnu funkciu AON algoritmu je potrebné na robotickej platforme využívať IMU, GPS, odometriu a združený snímač RTV senzor Box.

FORMY PREDAJA

Riešenie pre komerčné platformy

Komplexné riešenie s potrebným senzorickým vybavením (RTV senzor Box), výpočtovou jednotkou a AON softvérom, ktoré je schopné komunikovať s mobilnou robotickou platformou podporujúcou ROS prostredníctvom ROS topic-u cmd_vel. Toto riešenie je vhodné pre implementáciu algoritmov na rôzne komerčne dostupné robotické platformy.

Riešenie s našou platformou

Ucelené riešenie vhodné pre konečného spotrebiteľa. Zahŕňa v sebe potrebné softvérové prostriedky (AON algoritmus) a hardvérové prostriedky (RTV senzor Box, IMU, GPS, odometriu), ktoré sú aplikované na jednej z našich robotických platforiem. Ak vám nevyhovujú vybrané formy predaja, kontaktujte nás a prispôsobíme naše riešenie na mieru vašim potrebám.

RoboTech Vision logo

Spoločnosť sa zameriava na vývoj autonómnych robotov s prvkami AI. Firma sa snaží vyvíjať univerzálne riešenia pre rôzne odvetvia, prostredia a typy úloh.

SOFTVÉR

AON algoritmus

AVN algoritmus

ADN algoritmus

ORC algoritmus

PRODUKTY

Caster

Crawler

RTV senzor Box

KONTAKT

RoboTech Vision s.r.o.
Červený kameň 61
900 89 Častá
Slovensko

Pin It on Pinterest

Share This