AVN ALGORITMUS

Autonómna navigácia vo vinohrade

Autonómna navigácia vo vinohrade je softvérové riešenie, pomocou ktorého sa robot dokáže pohybovať medzi riadkami vinohradu bez zásahu človeka. K svojmu autonómnemu pohybu využíva senzorický systém, ktorým deteguje riadky viniča a prípadné prekážky. Softvér tak zabezpečuje plynulý prejazd vo vinohrade, prechádzanie z riadku do riadku, ako aj zastavenie v prípade prekážky v ceste. Robot je možné kontrolovať cez živý prenos teleoperátorom a na diaľku ho zastaviť.

Riešenie je vyvinuté primárne pre vinohrad, kde robot môže kosiť trávu, postrekovať viniče či obrábať pôdu. Algoritmus je tiež možné nasadiť na zariadenie pohybujúce sa napríklad v ovocnom sade. Softvér je možné modifikovať pre rôzne platformy, autonómna navigácia však vyžaduje potrebné senzorické vybavenie. Optimálnym riešením je využitie jednej z našich robotických platforiem a RTV senzor Boxu.

Podporovaná kinematika

Diferenciálna, Ackerman

Výstup / komunikácia

ROS topic cmd_vel

Potrebný hardvér

RTV senzor Box, IMU

Prostredie

Exteriér (vinohrad, ovocné sady)

PRÍKLADY APLIKÁCIE

Starostlivosť o vinohrad

AVN algoritmus môže byť použitý pre autonómne kosenie, obrábanie či postrekovanie vinohradu pomocou robotickej platformy.

Zber dát z vinohradu

AVN algoritmus môže slúžiť na zber dát, ktoré sú potrebné pri detekcii  zárodkov ochorení či pre určovanie presných dávok postreku.

Zabezpečenie vinohradu

Autonómny navigačný algoritmus sa dá využiť aj pre pravidelné hliadkovanie vo vinohrade, prípadne na plašenie škodcov.

AKO TO FUNGUJE

AVN algoritmus sa skladá len z jednej fázy, nakoľko robot nepotrebuje prostredie vopred zmapovať a riadi sa reaktívnou navigáciou.

NEVYHNUTNÉ VYBAVENIE

Pre správnu funkciu AVN algoritmu je potrebné na robotickej platforme využívať IMU a združený snímač RTV senzor Box.

FORMY PREDAJA

Riešenie pre komerčné platformy

Komplexné riešenie s potrebným senzorickým vybavením (RTV senzor Box), výpočtovou jednotkou a AVN softvérom, ktoré je schopné komunikovať s mobilnou robotickou platformou podporujúcou ROS prostredníctvom ROS topic-u cmd_vel. Riešenie je vhodné pre implementáciu algoritmov na rôzne komerčne dostupné platformy.

Riešenie s našou platformou

Ucelené riešenie vhodné pre konečného spotrebiteľa. Zahŕňa v sebe potrebné softvérové prostriedky (AVN algoritmus) a hardvérové prostriedky (RTV senzor Box, IMU), ktoré sú aplikované na jednej z našich robotických platforiem prispôsobenej do náročného terénu pre účely využitia vo vinohrade.

RoboTech Vision logo

Spoločnosť sa zameriava na vývoj autonómnych robotov s prvkami AI. Firma sa snaží vyvíjať univerzálne riešenia pre rôzne odvetvia, prostredia a typy úloh.

SOFTVÉR

AON algoritmus

AVN algoritmus

ADN algoritmus

ORC algoritmus

PRODUKTY

Caster

Crawler

RTV senzor Box

KONTAKT

RoboTech Vision s.r.o.
Červený kameň 61
900 89 Častá
Slovensko

Pin It on Pinterest

Share This