RoboTech Vision získala projekt na podporu obrany štátu financovaný MOSR

RoboTech Vision presentation

27. február 2023  Novinky

Po tom, čo bola spoločnosť RoboTech Vision minulý rok vybraná Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na prezentáciu svojich riešení na bezpečnostné rokovania krajín V4, sa spolupráca oboch strán rozšírila. Firma sa následne spolu s Akadémiou ozbrojených síl uchádzala o Projekt výskumu a vývoja na podporu obrany štátu, za ktorý získali plný počet bodov. Vďaka tomu bude mať RoboTech Vision možnosť vypracovať plán k zhotoveniu Semiautonómneho prieskumného robotického vozidla určeného pre účely Ozbrojených síl SR. 

Projekt sa realizuje v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a je financovaný:

Ministerstvom obrany Slovenskej republiky

V júni 2022 mala firma RoboTech Vision vďaka Ministerstvu obrany Slovenskej republiky príležitosť prezentovať svoje autonómne riešenia v Debrecíne. Po tom, čo na rokovaniach ozbrojených síl krajín V4 dosiahla spomedzi konkurencie najlepšie výsledky, sa spoločnosť rozhodla v tomto smere pokračovať. Firma sa v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika úspešne uchádzala o Projekt výskumu a vývoja na podporu obrany štátu: Semiautonómne prieskumné robotické vozidlo. Po dobu desať mesiacov tak budú odborníci na robotiku a členovia štátnej vojenskej vysokej školy spolupracovať na tvorbe plánu, ktorého výsledkom bude analýza využitia ich doterajších riešení pre účely budúceho prieskumného robota MOSR.

„Naším cieľom a cieľom Akadémie ozbrojených síl bude preskúmať existujúce riešenia, ktoré sme v rámci výskumu a vývoja za posledné roky dosiahli. Pokúsime sa nájsť vhodné prieniky, vzájomne sa doplniť a zanalyzovať tak potenciál oboch strán v oblasti obrany štátu. Výsledkom bude nielen návrh konkrétneho autonómneho robotického riešenia pre armádu Slovenskej republiky, ale aj progres robotickej spoločnosti v oblasti obrany a študentov vojenskej vysokej školy v robotickej sfére.“

Ing. Peter Pásztó, PhD.

Konateľ, RoboTech Vision

Autonómny robot pre armádu

Projekt obsahuje jednotlivé kroky od sumarizácie výskumno-vývojových aktivít spoločnosti RoboTech Vision a Akadémie ozbrojených síl až po záverečnú správu s návrhom realizácie prototypu semi-autonómnej prieskumnej mobilnej robotickej platformy do vojenského prostredia. Vďaka jej schopnosti autonómne mapovať okolie má byť vo finále určená na prieskum neznámeho terénu. Obe strany sa tak budú musieť vysporiadať s podmienkami vonkajšieho a vnútorného prostredia, ako aj voľbou vhodného podvozku spĺňajúceho požiadavky vojakov či možnosti hardvéru a softvéru. Súčasťou projektu bude tiež detekcia vojenských objektov a interakcia robota s človekom za pomoci algoritmov umelej inteligencie vyvinutých RoboTech Vision.

„Verím, že to bude veľmi prínosná spolupráca. Budeme musieť prispôsobiť náš hardvér a softvér potrebám armády, celý čas sa však snažíme naše riešenia vyvíjať univerzálne – do rôznych prostredí, pre rôzne podvozky a typy úloh, vďaka čomu to bude možné. Dlho sme sa venovali autonómnej navigácii na ceste a vo vinohrade, preto som rád, že môžeme tieto algoritmy s umelou využiť aj v inom prostredí. Vnímam to tiež ako zaujímavú výzvu a príležitosť nahliadnuť aj do tejto oblasti. Verím, že naše algoritmy tak zase získajú nielen ďalšie praktické, ale aj nápomocné využitie.“

Ing. Martin Smoľák

Konateľ, RoboTech Vision

Súčasťou projektovej dokumentácie je aj predstavenie spoločnosti a krátky popis jej doterajších úspechov a ocenení, medzi ktoré patrí okrem prvého miesta na bezpečnostných rokovaniach V4 aj výhra v súťaži Istrobot, kde spoločnosť získala prvé miesto v kategórii autonómna jazda. K získaniu projektu spoločnosti napomohla aj prezentácia Slovenska na výstave EXPO 2020 a firma mediálne vynikla aj svojou účasťou na simulovanej ESA misii. Spoločnosti sa v jej počiatkoch podarilo tiež získať projekt z vojenského sektoru, vďaka čomu nebude ich skúsenosť s touto oblasťou nová.

Autor príspevku

Dominika Krajčovičová

Marketing manager

Podobné články

Robot Crawler sa autonómne pohybuje vo vinohrade a kosí pritom trávu

Autonómny robot vyvinutý RoboTech Vision bude vykonávať obhliadky elektrickej stanice

RoboTech Vision získala najlepšie hodnotenie na rokovaní ozbrojených síl krajín V4

Kategórie

NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

Pin It on Pinterest

Share This