Robot Husky A200 rozpoznáva a autonómne nasleduje objekty

RoboTech Vision presentation

7. december 2018  Vývoj

Po tom, čo robot Husky A200 dokázal autonómne nasledovať značku sa spoločnosti RoboTech Vision podarilo algoritmus zdokonaliť tak, aby robot trackoval aj neoznačené objekty. Vďaka pridanej kamere, 3D scanneru a nášmu algoritmu teraz rozozná aj človeka a nasleduje ho.

Spoločnosť RoboTech Vision sa snaží vyvinúť univerzálny softvér, ktorý by bol vhodný pre rôzne typy robotických podvozkov. Príkladom je algoritmus, vďaka ktorému robot rozpoznáva a nasleduje objekty. Robot je schopný určiť polohu predmetov v priestore a držať bezpečnú vzdialenosť od sledovaného objektu. Spoločnosť softvér teraz otestovala na robotickej platforme Husky A200.

Deteguje a nasleduje predmety

Pre nasadenie algoritmu využívajúceho prvky umelej inteligencie bolo potrebné na robote vykonať niekoľko hardvérových úprav. Okrem rozšírenia senzorického systému bola platforma od Clearpath Robotics  doplnená o GPU, s čím súviselo aj vyriešenie chladenia celej sústavy.

Jednotlivé softvérové prvky ako sledovanie značky či rozpoznávanie objektov spoločnosť plánuje spojiť a vyvinúť univerzálne, inteligentné, autonómne zariadenie, ktoré deteguje vhodnú cestu pre pohyb, rozhoduje sa na križovatkách, rozpoznáva a obchádza prekážky.

Autor príspevku

Dominika Krajčovičová

Marketing manager

Podobné články

Dorazil k nám nový mobilný robot Husky A200 s ramenom UR5

Kanadská robotická spoločnosť Clearpath napísala o našej práci

Robot Husky A200 vďaka nášmu algoritmu autonómne nasleduje značku

Kategórie

NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

Pin It on Pinterest

Share This