Robot Husky A200 vďaka nášmu algoritmu autonómne nasleduje značku

RoboTech Vision presentation

18. október 2018  Vývoj

Pred pár mesiacmi k nám dorazila mobilná robotická platforma Husky A200 s ramenom UR 5, GPS systémom Novatel SMART6-L, 3D laserovým skenerom Velodyne Puck a 2D skenerom Hokuyo. Po menších úpravách, pridaní kamery a nasadení nášho algoritmu sa robot pohybuje autonómne.

Autonómny po pár mesiacoch

Robot Husky A200 od Clearpath Robotics je otvorená platforma, ktorú spoločnosť RoboTech Vision využíva na vývoj vlastných algoritmov. Najnovšie robot doplnila o kameru a softvér, vďaka ktorému robot dokáže nasledovať značku. Podobný princíp možno využiť pri autonómnom dobíjaní, kde sa vyžaduje vysoká presnosť alebo pri sledovaní človeka, ktorý má na sebe upevnenú značku.

Algoritmus spoločnosť plánuje nasadiť na robot Androver II, ktorý sa má zúčastniť simulovanej NASA misie na Havaji. Softvér zvaný Follow me, môže byť užitočný pri prieskume terénu a prenose ťažkých geologických vzoriek, ktoré robot odnesie namiesto človeka. Pre nasadenie výpočtovo náročných neurónových sietí bolo potrebné na robote vykonať niekoľko zmien. Ďalším krokom je naučiť robot rozpoznávať a nasledovať objekty a vyvinúť tak inteligentné a autonómne zariadenie.

Autor príspevku

Dominika Krajčovičová

Marketing manager

Podobné články

Dorazil k nám nový mobilný robot Husky A200 s ramenom UR5

Kanadská robotická spoločnosť Clearpath napísala o našej práci

Robot Husky A200 rozpoznáva a autonómne nasleduje objekty

Kategórie

NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

Pin It on Pinterest

Share This