Zdokonalili sme autonómnu navigáciu vizuálnym systémom a detekciu prekážok

RoboTech Vision presentation

26. november 2019  Vývoj

Robot Androver II kompletne vyvinutý spoločnosťou RoboTech Vision sa dokáže vďaka nášmu algoritmu pohybovať autonómne v neznámom prostredí. Na rozdiel od navigácie s lokálnou mapou prostredia, ktorú testujeme na robote Husky A200, Androver II nemusí mať prostredie vopred zmapované. Riadi sa najmä tým, čo zaznamená svojím senzorickým systémom.

Riadi sa najmä senzormi

RoboTech Vision sa snaží vyvinúť čo najrobustnejšie riešenie, ktoré by bolo nielen funkčné v každom prostredí, ale aj bezpečné a nasaditeľné na čo najviac zariadení. Aj to je jeden z dôvodov, prečo spoločnosť testuje rôzne typy autonómnych navigácií na rôznych robotických platformách. Po tom, čo sa im podarilo autonómne poslať robot Husky A200 od Clearpath do cieľa na základe mapy, začali zdokonaľovať aj reaktívnu navigáciu na robote Androver II, ktorú z časti využíva aj Husky A200.

Androver II svojím vizuálnym systémom segmentuje cestu aj križovatky, rozpoznáva pri tom prekážky a pohybuje sa po trase bez kolízií. Cieľom je pre neho bod zadaný v Open street map dátach, pričom prostredie nemá vopred zmapované. Tento typ navigácie sa nazýva reaktívna navigácia, pretože robot reaguje na okolnosti v prostredí. Androver II si na ceste do cieľa poradil so segmentáciou chodníka aj napriek listom a obchádzal pritom prekážky v ceste.

Autor príspevku

Dominika Krajčovičová

Marketing manager

Podobné články

Vyvinuli sme autonómnu navigáciu pomocou mapy a obchádzanie prekážok

Robot Androver II prešiel pomocou nášho algoritmu autonómne až 1,5 km

Robot Androver II sa pohybuje autonómne medzi riadkami vinohradu

Kategórie

NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

Pin It on Pinterest

Share This