RoboTech Vision prezentovala robot Androver II v elektrárni v Piešťanoch

RoboTech Vision presentation

29. január 2019  Prezentácia

Po úspešnej spolupráci RoboTech Vision s Elektrárňou Piešťany na podujatí Noc výskumníkov v Bratislave, tím spolu s robotom Androver II zavítal aj do zrekonštruovaných priestorov elektrárne. Návštevníci si obzreli robot priamo v pohybe, pýtali sa množstvo otázok a zapojili sa do krátkeho kvízu o lákavé ceny. Mladší návštevníci si zase vyskúšali programovanie malých Ozobotov.

Prezentácia, workshop aj súťaž

Elektrárňa Piešťany je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná dieselová elektráreň, ktorá svoju činnosť začala v roku 1906, je zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok. Západoslovenská energetika sa v roku 2009 rozhodla revitalizovať budovu elektrárne pre širšie spoločenské využitie s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického poznávania detí a mládeže.

Príkladom je podujatie Vedecká kaviareň, ktorého sa zúčastnila aj spoločnosť RoboTech Vision. Jedným z cieľov firmy je aj popularizácia robotiky medzi širokou verejnosťou. Tím robotikov si preto pripravil pre návštevníkov interaktívny program. Po krátkej prezentácii firmy a následnom kvíze, členovia spoločnosti predstavili aj pohyb Androvera II. Mladší návštevníci si zase mohli vyskúšať programovanie robotickej hračky Ozobot.

Autor príspevku

Dominika Krajčovičová

Marketing manager

Podobné články

Androver II navštívil jadrovú elektráreň

Robot Androver II navštívil podujatie European Rover Challenge

RoboTech Vision sa zúčastnila Európskej noci výskumníkov

Kategórie

NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

Pin It on Pinterest

Share This