Autonómny robot vyvinutý RoboTech Vision bude vykonávať obhliadky elektrickej stanice

RoboTech Vision presentation

6. máj 2021  Novinky

Tím RoboTech Vision nadviazal novú spoluprácu so slovenskou spoločnosťou Gridman. Firma sa zaoberá inžinierskou, poradenskou a analytickou činnosťou v oblasti elektroenergetiky. Hlavnou úlohou kooperácie bude vytvoriť autonómne zariadenie, ktoré by bez pomoci človeka pravidelne vykonávalo obhliadky elektrických staníc. Cieľom je nahradiť rutinnú činnosť obsluhy a znížiť náklady na výjazdy, pričom dôjde k zvýšeniu bezpečnosti personálu a ku zvýšeniu intenzity inšpekčnej činnosti.

Po predstavení nášho AON algoritmu prejavila záujem o autonómnu navigáciu po ceste aj spoločnosť Gridman. Riešenie má byť využité v elektrickej stanici 110/22 kV bez stálej obsluhy určenej pre distribúciu elektrickej energie. Inšpekcia podobných zariadení si doteraz vyžadovala prítomnosť personálu, čo predstavovalo nielen isté riziko, ale aj čas, nakoľko stanicu navštevuje personál iba v čase obhliadky či poruchy. Robot bude pravidelne vykonávať autonómne obhliadky stanice a okrem toho bude nepretržite k dispozícii pre ovládanie na diaľku teleoperátorom.

Prezentácia bola úspešná

„Prvý test robota nám ukázal možnosti jeho pohybu v priestoroch vonkajšej rozvodne, pričom dôležitý bol proces mapovania priestoru a následná autonómna navigácia. Predstavené riešenie, ako aj možnosti budúceho vývoja hardvéru a softvéru, sa ukázalo ako vhodné pre danú úlohu,“ tvrdí Ing. Marek Hvizdoš, PhD. zo spoločnosti Gridman. Činnosť robota by mala byť zameraná na pravidelné preventívne obhliadky stanice, pri ktorých sa musí vizuálne kontrolovať stav elektrických zariadení. „Táto inšpekčná činnosť by mohla byť vhodne doplnená strážnou funkciou pre celý priestor vonkajšej rozvodne,“ dopĺňa Hvizdoš. Roboty pre inšpekciu a údržbu sa podľa neho pritom začínajú presadzovať v rôznych oblastiach až v súčasnosti.

„Využitie robotov pre inšpekčnú činnosť v elektrických staniciach v Európe je zatiaľ stále skôr raritou. Naším cieľom je ponúknuť koncovému užívateľovi, teda prevádzkovateľovi stanice, komplexnú službu, ktorá by zahŕňala obhliadku stanice, ako aj následné spracovanie a vyhodnotenie zozbieraných údajov.“

Ing. Marek Hvizdoš, PhD.

Gridman s.r.o.

Nová robotická platforma

Spoločnosť RoboTech Vision si pre účely prezentácie algoritmov zvolila platformu Husky A200 od kanadskej robotickej spoločnosti Clearpath. Finálny projekt by sa však mal realizovať s robotom, ktorý bude zo softvérovej aj hardvérovej stránky vyvinutý kompletne firmou RoboTech Vision. Pôjde o novú platformu s názvom Differ, ktorá bude spolu so senzorickým systémom prispôsobená na mieru pre inšpekciu elektrických zariadení.

„Vybavenie robota senzormi bude prispôsobené jeho inšpekčnej činnosti. Používať sa bude kamera s kvalitným zoomom, denným aj nočným videním. Na detekciu porúch bude slúžiť termovízna kamera, mikrofón zachytávajúci sršanie, zábleskový senzor. Použité môžu byť aj dymový senzor alebo senzor na únik plynu,“ hovorí Hvizdoš. Spoločnosť RoboTech Vision robota neskôr zaradí aj do svojho robotického portfólia, nakoľko môže plniť aj iné úlohy.

„Robot Differ sme zatiaľ nezaradili do predaja, no môžem prezradiť, že pôjde o odolnú platformu, ktorú vyvíjame už dlhšie a teraz našla svoje praktické využitie. Hardvérové vlastnosti robota Differ budú vychádzať z našich predošlých skúseností s testovacími platformami a robot bude plne prispôsobený pre náš softvér. Ide o vyššiu triedu platformy Caster, pretože Differ bude mať poháňané všetky štyri kolesá.“

Ing. Martin Smoľák

Konateľ, RoboTech Vision

„Doteraz sme museli náš softvér prispôsobovať hardvéru. Častokrát sme sa pri používaní komerčných platforiem stretávali s obmedzeniami ako prehrievanie zariadenia pre vysoký výpočtový výkon, ktorý vyžadujú naše algoritmy, či rýchle opotrebovanie použitých materiálov. To všetko brzdilo náš vývoj a testovanie softvéru. Aj preto sme sa rozhodli vyvíjať vlastné zariadenia – pri ich návrhu máme priamo možnosť zohľadniť aj nároky nášho softvéru na hardvér robota. Aktuálne sa nám podarilo nadviazať spoluprácu, v rámci ktorej budeme môcť využiť nielen náš softvér, ale aj vlastnú robotickú platformu, ktoré sú vzájomne odladené. Naše čiastkové riešenia sa tak spoja v jeden celok.“

Ing. Peter Pásztó, PhD.

Konateľ, RoboTech Vision

Autonómny pohyb aj nabíjanie

Spoločnosť RoboTech Vision dokončuje aj vlastný autonómny dockovací systém. Robot sa bude v čase nečinnosti dobíjať, aby bol vždy k dispozícii. Differ bude vybavený batériami, ktoré sú charakteristické vysokou vytrvalosťou. Práve tá je veľmi dôležitá, nakoľko zariadenie sa bude pohybovať vo veľkom areáli. Exteriéru bude prispôsobený aj senzorický systém, ktorý bude robot využívať pri autonómnej jazde alebo bude slúžiť ako live view pri ovládaní robota na diaľku.

Počas realizácie projektu sa bude zariadenie niekoľko mesiacov testovať a upravovať pre konkrétny účel. Projekt bol pripravený pre výzvu RIMA (Robotics for Inspection and Maintenance), ktorá je súčasťou systému kaskádového financovania v rámci programu Horizont 2020. „Tieto granty sú určené pre inovatívne firmy, v tomto prípade ide o konzorciá malých a stredných podnikov. Naše konzorcium pozostáva z firiem Gridman a RoboTech Vision, ktoré sa svojou činnosťou vhodne dopĺňajú. V prípade získania grantu, budeme mať štrnásť mesiacov na to, aby sme vyvinuli funkčný prototyp robota a pripravili službu na komerčné využitie,“ dodáva Hvizdoš.

Autor príspevku

Dominika Krajčovičová

Marketing manager

Podobné články

Otestovali sme našu autonómnu navigáciu pomocou mapy v troch rôznych prostrediach

RoboTech Vision vyvinula novú robotickú platformu Caster do interiéru

Robot Husky A200 rozpoznáva a autonómne nasleduje objekty

Kategórie

NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

Pin It on Pinterest

Share This