SIMULAČNÝ SOFTVÉR

Aplikácia pre tréning vojska

Vojenský simulačný softvér je aplikácia, ktorá slúži pre realistický tréning profesionálneho vojska vo vonkajších podmienkach. Softvér je založený na princípe laser game a zobrazuje GPS polohu, stav a detailné informácie vojakov na mape v reálnom čase. Naraz je pritom možné zobrazovať dáta z viac ako 500 viest vojakov.

Aplikácia zahŕňa monitorovací systém vojakov, vyhodnocovací systém cvičení a prehrávač záznamov tréningov. Celý systém bol vyvíjaný v spolupráci s firmami Q-products a BITtechnik, pričom spoločnosť RoboTech Vision zabezpečovala subdodávku softvéru. Simulačný softvér pre vojakov v súčasnosti využíva viacero zahraničných vojenských jednotiek pre prípravu do terénu a reálnych podmienok.

VLASTNOSTI A TECHNOLÓGIE

Monitorovací systém

Veliteľ jednotky kontroluje priebeh tréningu a stav vojakov pomocou aplikácie. Navyše môže ovplyvniť, či sú vojaci živí, zranení alebo mŕtvi.

Vyhodnocovací systém

Vojaci sú pri tréningu rozdelení do rôznych útvarov. Veliteľ môže vďaka softvéru vyhodnotiť ich výkon a prípadne ich navzájom porovnať.

Záznamy z tréningu

Simulačný softvér zahŕňa aj nahrávanie tréningov a ich následnú archiváciu pre zhodnotenie výkonu či vyvodenie záverov z cvičení.

GALÉRIA

RoboTech Vision logo

Spoločnosť sa zameriava na vývoj autonómnych robotov s prvkami AI. Firma sa snaží vyvíjať univerzálne riešenia pre rôzne odvetvia, prostredia a typy úloh.

SOFTVÉR

AON algoritmus

AVN algoritmus

ADN algoritmus

ORC algoritmus

PRODUKTY

Caster

Crawler

RTV senzor Box

KONTAKT

RoboTech Vision s.r.o.
Červený kameň 61
900 89 Častá
Slovensko

Pin It on Pinterest

Share This